Branżowa Szkoła II Stopnia zaprasza!

Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Płońsku zaprasza

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Warunkiem przyjęcia do klasy jest ukończonie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego.

Klasa powstanie w momencie osiągnięcia minimalnej liczby uczniów. Zapraszamy!

Podobne wpisy