CKZ Nr2

Zadania Centrum Kształcenia Zawodowego:

1) organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia, w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści podstaw programowych kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego; 

2) realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, technicznymi i innymi placówkami.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
jpg turnusy Harmonogram zajęć dydaktyczno-wychowawczych, turnusy dokształcania młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024
139 KB 215
pdf Fryzjer II st Harmonogram turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II st. w zawodzie Fryzjer w terminie 06.11 - 01.12.2023 r.
514 KB 161