Technikum Nr1

Technikum Nr1

1. Technik Logistyk

Klasa Technikum o profilu Logistyk to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw i organizacji procesów logistycznych. Nasz program nauczania skupia się na zagadnieniach związanych z planowaniem, transportem, magazynowaniem i kontrolą przepływu towarów. Uczniowie uczą się także korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających logistykę. Po ukończeniu naszej klasy, nasi absolwenci są gotowi do pracy w różnych branżach, w których logistyka odgrywa kluczową rolę.

2. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Klasa Technikum o profilu Żywienie i Usługi Gastronomiczne to miejsce dla pasjonatów kulinariów i osób zainteresowanych branżą gastronomiczną. Uczniowie zdobywają nie tylko umiejętności kulinarnych mistrzów, ale także wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, planowania menu oraz zarządzania kuchnią. Nasza klasa przygotowuje absolwentów do pracy w restauracjach, hotelach, cateringu i wielu innych miejscach, gdzie kreatywność i umiejętności kulinarne są cenione.

3. Technik Mechatronik

Klasa Technikum o profilu Mechatronik to miejsce dla przyszłych inżynierów, którzy chcą połączyć mechanikę, elektronikę i automatykę w praktycznych zastosowaniach. Uczniowie zdobywają umiejętności projektowania, montażu i konserwacji zaawansowanych systemów mechatronicznych. Nasza klasa kładzie duży nacisk na praktyczne doświadczenie, a nasi uczniowie pracują nad projektami obejmującymi robotykę, sterowanie numeryczne i wiele innych obszarów. Po ukończeniu naszego technikum, nasi absolwenci są gotowi do pracy w firmach produkcyjnych, laboratoriach badawczych i innych miejscach, gdzie mechatronika jest kluczowa.

4. Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Klasa Technikum o profilu Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki to miejsce dla tych, którzy chcą połączyć swoją pasję do rolnictwa z nowoczesnymi technologiami. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu mechanizacji rolnictwa, technologii agrotroniki oraz ekonomii rolnictwa. W praktyce uczestniczą w obsłudze i konserwacji maszyn rolniczych oraz wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne w gospodarstwach rolnych. Po ukończeniu naszej klasy, nasi absolwenci są przygotowani do pracy w sektorze rolniczym, firmach produkujących maszyny rolnicze oraz przedsiębiorstwach związanych z agrotroniką.