Dokumenty szkolne

Na tej stronie zastały zamieszczone statuty oraz inne dokumenty szkolne obowiązujące aktualnie w Zespole Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Lp.WydarzenieTerminUwagi dodatkowe
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w prawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
2.Egzamin zawodowy
Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima:
do 15 września 2023 r.
3.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2023 r. (sobota)
4.Wszystkich Świętych1 listopada 2023 r. (środa)
5.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych2-3 listopadaPodstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
6.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. Zm).
7.Nowy Rok1 stycznia 2024 r.
8.Święto Trzech Króli6 stycznia 2024 r.
9.EGZAMIN ZAWODOWY – Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato:
10.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych9 stycznia 2024r.Podstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
11.Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskiPodstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
12.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).e
13.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II topnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września26 kwietnia 2024 rPodstawa prawna: § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
14.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w awodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dyaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.26 stycznia 2024 rPodstawa prawna:§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z óźn. zm.).
15.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych.29.04.2014r.Podstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
16.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych30.04.2024r.Podstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
17.Międzynarodowe Święto Pracy1 maja 2024 r.
18.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych.2 maja 2024r.Podstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
19.Święto Konstytucji 3 Maja3 maja 2024 r.
20.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych.7-9 maja 2014r.Podstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
21.Egzamin maturalnycz. pisemna 7-23 maja 2024szczegółowy harmonogram niżej
22.Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja język polski, języki obce nowożytne.
23.Boże Ciało30 maja 2024 r.
24.Dodatkowe dni wolne od zajęć Dydaktyczno-wychowawczych.31 maja 2024r. Podstawa prawna: Dz.U.2022.1810 oraz Dz.U.2017.1603, Dz.U. 2019.1093, Dz.U.2019.318)
25.Termin dodatkowy Matura3-17 czerwca 2024 r. (cz. pisemna)
oraz 10–12 czerwca 2024 r. (cz. ustna)
26.Termin poprawkowy Matura20 sierpnia 2024 r. (cz. ustna) oraz 21 sierpnia 2024 r. (cz. pisemna)
27.Egzamin zawodowy
Sesja 2. 2024 LATO
Termin główny: 3 – 19 czerwca 2024 r.
Termin dodatkowy: 27 – 28 czerwca 2024 r.
Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO
do 7 lutego 2024 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA – do 4 kwietnia 2024 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA – do 4 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
28.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.Podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
29.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
30.Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego9 lipca 2024 r. (sesja główna)
10 września 2024 r. (sesja poprawkowa)
Aktualny kalendarz na rok szkolny 2023-2024

Dokumenty szkolne (pdf)