Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Uczniowie mieszkający na terenie Płońska, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Kryterium dochodowe na osobę wynosi – 600 złWniosek można pobrać od pedagoga od dnia 5 września lub poniżej z załącznika. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumentację o dochodach członków rodziny za sierpień 2023r. (w tym m.in.: dochody z tytułu pracy, umowy zlecenia, pracy dorywczej,…

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

Istnieje mozliwość dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie: posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Wypełniony wniosek (pobrany od pedagoga lub załącznik – poniżej) należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga szkolnegodo dnia 7 września 2023r. Faktury za podręczniki, ćwiczenia –…