Dofinansowanie zakupu podręczników

Istnieje mozliwość dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6 i 8,

posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wypełniony wniosek (pobrany od pedagoga lub załącznik – poniżej) należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga szkolnego
do dnia 7 września 2023r
.

Faktury za podręczniki, ćwiczenia – powinny być wystawione na osobę składającą wniosek. Proszę o dostarczanie ich do pokoju pedagoga.
Monika Gołębiowska-Łaska – pedagog

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc 2023-wniosek ZS nr 1 - Płońsk Wniosek o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024
45 KB 156

Podobne wpisy