Biblioteka/ICM

Witamy w bibliotece

Przyjdźcie i odkrywajcie świat literatury razem z nami. Czekamy na Wasze odwiedziny każdego dnia w godzinach otwarcia. Oferujemy Wam fascynujące książki, ciekawe czasopisma, lektury i wiele innych materiałów, które pomogą rozwijać Waszą wiedzę i pasję do czytania. Serdecznie zapraszamy do świata nowoczesnych technologii i edukacyjnych możliwości, jakie oferuje nasze Centrum Multimedialne. To właśnie tutaj możecie tworzyć, uczyć się nowych rzeczy, projektować grafikę i wspólnie pracować nad szkolnymi projektami.

Biblioteka i Centrum multimedialne

Godziny pracy Biblioteki

 • Poniedziałek –
 • Wtorek – 8.00-15.30
 • Środa – 8.00-15.30
 • Czwartek – 8.00-15.30
 • Piątek – 8.00-15.30

Godziny pracy Centrum Multimedialnego

 • Poniedziałek – 13.30-15.30
 • Środa – 14.30-16.30
 • Czwartek – 10.40-15.40

Propozycje czytelnicze

Poznaj nasze propozycje czytelnicze i recenzje ciekawych książek

No posts

Regulamin pracowni multimedialnej

 • Z komputerów w pracowni multimedialnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy ZSNr1.
 • Komputery w pracowni multimedialnej służą do samodzielnego wyszukiwania w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 • Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela PM.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do rejestru użytkowników PM. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 • Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 • Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 • Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody opiekuna PM (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 • Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast opiekunowi PM.
 • Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, nie wolno włączać głośnika, jeżeli przeszkadza to pozostałym użytkownikom i czytelnikom.
 • Zakazuje się spożywania posiłków i napojów przy komputerach, nie wolno zostawiać śmieci i nieuporządkowanego stanowiska.
 • W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu opiekun PM ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 • Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w PM oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Ankieta