Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku

Organem nadzorującym proces rekrutacyjny jest Starostwo Powiatowe w Płońsku

Rekrutacja elektroniczna


II Liceum Ogólnokształcące (nauka trwa 4 lata)

Typ klasyWspółpracaRozszerzenia
Klasa mundurowa - profil wojskowy2 Mazowiecki Pułk Saperówwiedza o społeczeństwie, geografia,
Klasa mundurowa - profil policyjnyKomenda Powiatowa Policji w Płońskujęzyk polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa mundurowa - profil straży granicznejNadwiślański Odział Straży Granicznej w Warszawiejęzyk polski, wiedza o społeczeństwie


Technikum Nr 1 (nauka trwa 5 lat)

Zawód (oznaczenie)KwalifikacjeRozszerzenie
333107 Technik logistyk SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu)
geografia
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (zawód 512001 Kucharz)
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
biologia
311410 Technik mechatronik ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)
matematyka
311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
matematyka

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (nauka trwa 3 lata)

Zawód (oznaczenie)Kwalifikacje
432106 Magazynier- logistyk SPL.01. Obsługa magazynów
834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
723103 Mechanik pojazdów samochodowychMOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Wielozawodawa

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 (nauka trwa 2 lata)

Zawód (oznaczenie)Kwalifikacje
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych