Wolontariat i Kluby

Celem szkolnego Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej. Nasi uczniowie bezinteresownie angażując się w różne przedsięwzięcia o charakterze wolontariackim, czują satysfakcję i potrzebę pomagania innym.

Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.
Jan Paweł II

Wolontariusze naszej szkoły angażują się w następujące akcje:

  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – co roku bierzemy udział w tej szczytnej akcji. Zbiórkę prowadzimy w szkole, jak również kwestujemy na ulicach naszego miasta.
  • Szlachetna Paczka – już tradycją stał się udział w Weekendzie Cudów. Przez trzy dni Wolontariusze pracują w magazynie, jak również odwiedzają potrzebujące rodziny. Co roku jesteśmy również Darczyńcami wybranej rodziny przez naszą społeczność szkolną.
  • Paczka na Kresy – corocznie uczestniczymy również w zbiórce środków potrzebnych naszym rodakom na Kresach.
  • Pomoc chorym absolwentom szkoły – nie może nas zabraknąć w akcjach dotyczących pomocy absolwentom naszej placówki. Ostatnia akcja, w której uczestniczyliśmy, to sprzedaż palemek. Zebrane środki przeznaczyliśmy na zakup leków dla nieuleczalnie chorego Patryka.
  • Zbieranie korków dla chorych dzieci – przez cały rok zbieramy korki, które są maleńką cegiełką na ocalenie marzeń i planów chorych na raka dzieci.
  • Pomoc rodakom z Ukrainy – zbiórką na ogromną skalę, była pomoc rodakom z Ukrainy dotkniętych wojną. Zebrane środki spożywcze, chemiczne, medyczne przekazywaliśmy instytucjom, które bezpośrednio przekazywały je potrzebującym. W murach naszego internatu gościliśmy również rodziny, które wydostały się z terenów ogarniętych wojną.