II Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia realizowane w 4 letnim cyklu kształcenia.

Klasa wojskowa – w oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wg programu, który określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego; program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu, w części praktycznej, szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.
Przedmioty rozrzerzone to język polski i geografia.


Klasa mundurowa – profil policyjny
Nasza klasa mundurowa to miejsce dla młodych ludzi, którzy marzą o karierze w policji i chcą zdobyć solidne przygotowanie do służby w tej szanowanej instytucji. Nasz program kształcenia łączy teorię z praktyką, aby przygotować naszych uczniów do wyzwań, jakie stawia przed nimi praca w zawodzie policyjnym.

Co nas wyróżnia:

  1. Program na miarę aspiracji: Nasza klasa oferuje szczegółowe kursy z zakresu prawa, procedur kryminalistycznych, etyki zawodowej oraz taktyki policyjnej. Uczniowie zdobywają wiedzę niezbędną do skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.
  2. Praktyka na pierwszym miejscu: Nasza szkoła współpracuje z lokalnymi jednostkami policji, umożliwiając naszym uczniom uczestnictwo w praktykach zawodowych, obserwacji działań policyjnych i udział w symulacjach sytuacji służbowych.
  3. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Nauka nie ogranicza się tylko do teorii. Uczymy naszych uczniów komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy w zespole, co jest niezbędne w codziennej pracy policjanta.
  4. Dbałość o kondycję fizyczną: Policja to zawód wymagający dobrej formy fizycznej. Organizujemy regularne treningi, aby uczniowie byli gotowi na wszelkie wyzwania, jakie niesie ze sobą praca na służbie.
  5. Wartości i etyka: Kształtujemy przyszłych policjantów, którzy będą nie tylko świadomi swoich obowiązków, ale także przestrzegający zasad etyki zawodowej i posiadający szacunek dla praw i godności obywateli.

Przedmioty rozrzerzone to  język polski, język angielski.


Klasa mundurowa – profil straży granicznej.

Naszym celem jest przygotowanie przyszłych strażników granicznych, którzy będą gotowi służyć naszemu krajowi z oddaniem i honorowo. W naszej klasie uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i wartości, które są niezbędne do skutecznej służby na granicy. Jeśli marzysz o służbie w Straży Granicznej i jesteś gotów poświęcić się ochronie naszych granic, nasza Klasa Mundurowa o profilu Straży Granicznej jest miejscem, w którym możesz rozwinąć swoje umiejętności i przygotować się do tej wspaniałej misji.

Nasza szkoła oferuje bogaty program nauczania obejmujący zagadnienia związane z prawem granicznym, procedurami kontroli granicznej, technikami rozpoznawania zagrożeń oraz zarządzaniem kryzysowym. Ponadto, uczniowie uczestniczą w ćwiczeniach terenowych i symulacjach sytuacji granicznych, co pozwala im nabyć praktyczne doświadczenie.

Przedmioty rozrzerzone to  język polski, język angielski.