Szkolny Internat

Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą przeznaczoną dla uczniów płońskich szkół ponadpodstawowych na stałe mieszkających poza terenem miasta. Wychowankami Internatu w większości są uczniowie Zespołu Szkół Nr 1. Pozostali mieszkańcy to uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku oraz okresowo uczniowie klas wielozawodowych – uczestnicy kursów dokształcania zawodowego z terenu województwa mazowieckiego oraz województw sąsiadujących.

Głównym zadaniem Internatu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki, optymalnych warunków do nauki i wypoczynku oraz przygotowanie do funkcjonowania w grupie oraz w przyszłości samodzielnego dorosłego życia.
Prawa i obowiązki wychowanka zawarte są w regulaminie placówki. Tam również zawarty jest rozkład dnia obowiązujący w Internacie, który w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji (np. podczas pandemii Covid – 19 lub zakwaterowania na terenie placówki uchodźców z Ukrainy) jest modyfikowany.
Do dyspozycji wychowanków jest ok. 95 miejsc noclegowych. Pokoje są 3 osobowe (niektóre z balkonami). W miarę posiadanych przez Szkołę środków pokoje są wyposażane w nowe sprzęty, malowane. Remontowane są również pomieszczenia ogólnego użytkowania jak : łazienki, hole, klatki schodowe.
Na terenie Internatu funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca mieszkańcom placówki całodzienne wyżywienie. Z posiłków w stołówce korzystają również uczniowie nie będący mieszkańcami Internatu oraz pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. Internat współpracuje również z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, dzięki czemu niektórzy wychowankowie Internatu oraz uczniowie ZS Nr 1 mogą skorzystać z refundacji obiadów.

Mieszkańcy Internatu mają do dyspozycji: stół do tenisa stołowego, gry stolikowe, pokój cichej nauki, izolatkę. Świetlicę wyposażoną w komputery i telewizor, piłkarzy ki,tarczę do darta, pomieszczenie socjalne, dostęp do Wi Fi.
W Internacie mieszczą się dwie pracownie gastronomiczne, strzelnica oraz 8 sal lekcyjnych.
Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy wychowawcze:
Grupa I – dziewczęta – uczennice ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Płońsku,
Grupa II – chłopcy – uczniowie ZS Nr 1 i Nr 2 w Płońsku
Grupa III – uczestnicy kursów dokształcania zawodowego ( wychowankowie zmieniają się co 4 tygodnie).

Mieszkańcy Internatu reprezentują różne środowiska i zainteresowania, dlatego ważną rolę w pracy z nimi odgrywa integracja. Sprzyjają jej imprezy i uroczystości, do przygotowania których włączani są wszyscy wychowankowie Internatu. Organizowane są m.in. dyskoteki, andrzejki, mikołajki, wigilia, zabawy karnawałowe wieczory filmowe i konkursy karaoke, turnieje siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego itp. Po zajęciach wychowankowie Internatu mogą korzystać z Sali gimnastycznej, szkolnej siłowni i kompleksu boisk.
W internacie działa również samorząd wychowanków, reprezentowany przez Młodzieżową Radę Internatu (MRI). Opiekę nad MRI sprawuje kierownik Internatu i wyznaczony na początku roku szkolnego wychowawca.
Zatrudnieni w Internacie wychowawcy służą mieszkańcom placówki wiedzą, uwagą, czasem, wsparciem. Pomagają rozwiązywać problemy oraz rozwijać zdolności i zainteresowania. Zapewniają całodobową opiekę i w miarę możliwości pomoc w nauce.
Internat to również pracownicy administracji i obsługi, którzy spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu placówki.