Matura 2024

Najważniejsze informacje o Maturze 2024

  

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 – zobacz 

• Termin główny – maj 2024 r.
• Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.
• Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

Dokumenty powiązane:
E8 EM Komunikat o harmonogramie 2024
E8 EM Komunikat o przyborach 2024
EM Komunikat o dostosowaniach 2024

Harmonogram matur 2024 r.

L.p.Data:godz. i przedmiotuwagi
1.7 maja 2024 (wtorek)godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),
2.8 maja 2024 (środa)godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
3.9 maja 2024 (czwartek)godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy)
4.10 maja 2024 (piątek)godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
5. 13 maja 2024 (poniedziałek)godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).
6.14 maja 2024 (wtorek)godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
7.15 maja 2024 (środa)godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
8.16 maja 2024 (czwartek)godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)
9.17 maja 2024 (piątek)godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).
10. 20 maja 2024 (poniedziałek)godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).
11.21 maja 2024 (wtorek)godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
12.22 maja 2024 (środa):godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).
1323 maja 2024 (czwartek)godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).
Część ustna egzaminu maturalnego od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12) oraz od 20 maja do 25 majajęzyk polski, języki obce nowożytne.Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych – harmonogram dostępny w szkole od 7 marca 2024 r.
Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.cz. pisemna: 3-17 czerwca 2024 r.
część ustna: 10-12 czerwca 2024 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach9 lipca 2024 r
Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.cz. pisemna: 20 sierpnia 2024 r.
część ustna: 21 sierpnia 2024 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach -10 września 2024 r.

Informacje szczegółowe o przebiegu matur w ZS Nr1