Matura 2023

Najważniejsze informacje o Maturze 2023

  

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – zobacz 

• Termin główny – maj 2023 r.
• Termin dodatkowy – czerwiec 2023 r.
• Termin poprawkowy – sierpień 2023 r.

Treść dokumentu: EM 2023 Informacja

Dokumenty powiązane:
E8 EM Komunikat o harmonogramie 2023
E8 EM Komunikat o przyborach 2023
EM Komunikat o dostosowaniach 2023

Harmonogram matur 2023r.

L.p.Data:godz. i przedmiotuwagi
1.4 maja 2023 (czwartek)godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),
2.5 maja 2023 (piątek)godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).
3.8 maja 2023 (poniedziałek)godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)
4.9 maja 2023 (wtorek)godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).
5.10 maja 2023 (środa)godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
6.11 maja 2023 (czwartek)godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
7.12 maja 2023 (piątek)godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
8.15 maja 2023 (poniedziałek)godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).
9.16 maja 2023 (wtorek)godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).
10. 7 maja 2023 (środa)godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).
11.18 maja 2023 (czwartek)godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).
12.19 maja 2023 (piątek):godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).
1322 maja 2023 (poniedziałek)godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).
Część ustna egzaminu maturalnego od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) język polski, języki obce nowożytne.(Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.) Termin dodatkowy – czerwiec 2023 r.

Informacje szczegółowe o przebiegu matur w ZS Nr1