Kadra Pedagogiczna

Nazwisko i Imięfunkcja/nauczane przedmioty
WOJTUSIK MICHAŁDyrektor Szkoły, język polski
RYKOWSKA AGNIESZKAWicedyrektor, matematyka
BORAWSKA EWAWicedyrektor, przedmioty zawodowe
BANIAK HONORATAWicedyrektor, wychowanie fizyczne
AUGUSTYNIAK JOANNAnauczyciel wspomagający
AWDEJUK JACEKwychowanie fizyczne
BĄK LIDIAprzedmioty zawodowe
BEDNARSKA ANNAmatematyka
BIEŃKOWSKI ZBIGNIEWreligia
BOŻYKOWSKA MARIAinformatyka
CHYLIŃSKA ALINAjęzyk rosyjski
CZERNIAWSKI KACPERpedagog specjalny
DALECKI ADRIANpodstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza
DĄBROWSKI ZBIGNIEWprzedmioty zawodowe
FIJAŁKOWSKA ANNA edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
GIZIŃSKA ANNAhistoria, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
GLOCH PIOTRprzedmioty zawodowe informatyczne
GŁUCHOWSKA EWAchemia
GOLACIK OLGArewalidacja
GOŁĘBIOWSKA-ŁASKA MONIKApedagog, rewalidacja, wiedza o społeczeństwie
GOŚCINIAK PAWEŁjęzyk angielski
GRABIOWSKA JOANNAprzedmioty zawodowe
GROCHOWSKA KAROLINAprzedmioty zawodowe logistyczne
GRZEGRZÓŁKA ANNAnauczyciel wspomagający
GRZELAK JOLANTAprzedmioty zawodowe
GUT-PACUSZKA DOROTAjęzyk polski
JACKIEWICZ-OCHIDI ANNAjęzyk angielski
JARZĘBSKA KAMILAmatematyka
JASZCZUR PIOTRprzedmioty policyjne
JEŻAK MAGDALENAjęzyk angielski
KAPUŚCIŃSKI SYLWESTERinformatyka
KAWCZYŃSKA DAGMARAbiologia, geografia
KIERSZAK JOANNAprzedmioty zawodowe gastronomiczne
KOWALEWSKA KATARZYNAhistoria i teraźniejszość
KON MONIKAprzedmioty zawodowe
KONARZEWSKI PAWEŁprzedmioty zawodowe informatyczne
Ks. WILKOWSKI PIOTRreligia
KOZERA PIOTRwychowanie fizyczne
KRASZEWSKA ELŻBIETAjęzyk polski, język rosyjski
KRASZEWSKI ANDRZEJprzedmioty zawodowe
KUCHARZAK SŁAWOMIRprzedmioty zawodowe
KUNKOWSKA EDYTAwychowanie fizyczne
LELIŃSKA-TOBOLSKA MAŁGORZATAjęzyk polski
LEWANDOWSKI KRZYSZTOFwychowanie fizyczne
LITEWKA EWAfizyka
ŁUSZCZYŃSKI MARIUSZzajęcia na poligonie
MAKOWSKA EWAmatematyka
MARKOWSKA ANNAjęzyk polski, rewalidacja
MARKOWSKI ARKADIUSZwychowanie fizyczne
MATUSZEWSKA MAŁGORZATAprzedmioty zawodowe
MIODUSZEWSKA MAŁGORZATAjęzyk polski
MIODUSZEWSKA GRAŻYNAwychowawca internatu
MOSSAKOWSKA AGNIESZKAchemia, przedmioty zawodowe
MUCHA MAŁGORZATAhistoria, historia i społeczeństwo
MUCHA IRENEUSZwychowawca w internacie
MUNIOWSKA MAŁGORZATAkierownik internatu, wychowawca w internacie
NAJECHALSKA JOLANTAmatematyka
NOWAK-KROCZEWSKA ANNAprzedmioty zawodowe
NOWAKOWSKA ANNAjęzyk rosyjski
OCHNIK JUSTYNAprzedmioty zawodowe
ORLIKOWSKA MAGDALENAmatematyka, przedmioty zawodowe logistyczne
OSIŃSKI GRZEGORZprzedmioty policyjne
OSMAŃSKI ROBERTprzedmioty policyjne, rewalidacja
OSMYCKA ADIANNAprzedmioty zawodowe
OSUCH ANDRZEJgeografia
PAJĄK WŁODZIMIERZprzedmioty zawodowe
PANKOWSKI ROMANchemia, opieka na praktyce
PARECKA-ŁASZCZYK LUCYNAmuzyka, historia i przedmioty zawodowe
PELKOWSKA AGNIESZKAjęzyk angielski
PŁUCIENNIK JAROSŁAWwychowawca w internacie, wychowanie fizyczne
PYRZYŃSKA AGNIESZKAmatematyka
RADECKI PAWEŁprzedmioty zawodowe
RAPUSTA DANUTAbiologia, wychowanie do życia w rodzinie
SKIBIŃSKI ADAMhistoria, geografia
SKIERSKI TOMASZprzedmioty zawodowe
STANISZEWSKA MAGDALENAjęzyk polski
SZACHERSKI ANDRZEJinternat
SZADKOWSKI MIECZYSŁAWreligia
SZOSTEK ZENONAprzedmioty zawodowe
SZYMAŃSKA NATALIAprzedmioty zawodowe
SZYPOŁOWSKA MARTYNAprzedmioty zawodowe
ŚMIGRODZKI BOGDANpracownia multimedialna, przedmioty zawodowe informatyczne
URBAN AGNIESZKAjęzyk angielski
URBAŃSKI DARIUSZjęzyk angielski
WIĘCKOWSKI MIROSŁAWprzedmioty zawodowe
WIŚNIEWSKI MARCINprzedmioty zawodowe
WITÓLSKA AGNIESZKAgeografia, historia
ZALEWSKA KATARZYNAjęzyk niemiecki
ZDUN ANNAnauczyciel bibliotekarz
ZDZIENICKI TOMASZprzedmioty straży granicznej
ZIELIŃSKA-NOSARZEWSKA MAŁGORZATAjęzyk angielski
ŻOCHOWSKI PIOTRwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa