BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

W dniu 19.07.2024 r. zapraszamy do Szkoły na badania lekarskie, podczas których zaistnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w określonym zawodzie. Badania będą wykonywane od godziny 14:30, przy czym w pierwszej kolejności poproszone zostaną osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy!

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości

Obiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 9 lipca 2024 r. (wtorek) w sali nr 9 według harmonogramu: • godz. 10.00 – absolwenci Technikum – kl. 5TRIp • godz. 10.45 – absolwenci Technikum – kl. 5TLp • godz. 11.30 – absolwenci Technikum – kl. 5 TŻp • godz. 12.15 – absolwenci…

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne w wyniku klasyfikacji rocznej odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2024 r. według harmonogramu zamieszczonego w załączniku.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne w wyniku klasyfikacji rocznej odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2024 r. według harmonogramu zamieszczonego w załączniku.

Imienne listy osób zdających egzaminy poprawkowe wraz z przydziałem sal, terminami i wyznaczonymi godzinami znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły, przy sekretariacie.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej od oddziału przygotowania wojskowego (II termin)

W dniu 24 czerwca 2024 r. (II termin) odbyły się próby sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 10 czerwca. Poniżej do pobrania jest lista kandydatów, którzy uzyskali w tym dniu pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Przypominamy, że dla kandydatów, którzy wezmą udział…

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej od oddziału przygotowania wojskowego

W dniu 10 czerwca 2024 r. odbyły się próby sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego. Poniżej do pobrania jest lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Przypominamy, że dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 10 czerwca, wyznaczony jest termin dodatkowy na dzień 24 czerwca 2024 r….

Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego – przypomnienie

Szanowni Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego. Przypominamy o obowiązku przystąpienia do testu sprawności fizycznej, który  zostanie przeprowadzony na kompleksie boisk przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 8 w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 15.00.  Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu…