Branżowa Szkoła II Stopnia zaprasza!

Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Płońsku zaprasza TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Warunkiem przyjęcia do klasy jest ukończonie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego. Klasa powstanie w momencie osiągnięcia minimalnej liczby uczniów. Zapraszamy!

Egzamin maturalny 2023 – termin poprawkowy

Egzamin maturalny 2023 – termin poprawkowy

Absolwenci ZS Nr 1 w Płońsku Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie dnia 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00. Do egzaminu maturalnego w tym terminie będą mogli przystąpić absolwenci, którzy nie uzyskali wymaganego progu 30% z jednego przedmiotu pod warunkiem, że do dnia 14 lipca 2023 r. złożą Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu…

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Obiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 7 lipca 2023 r. (piątek) w sali nr 9 według harmonogramu: godz. 9.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TŻg godz. 10.30 – absolwenci Liceum, kl. 4 LMp godz. 11.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TLg godz. 12.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TRMTg godz….

Lista kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy w dniu 3 lipca  2023 r. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Lista kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy w dniu 3 lipca 2023 r. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

W dniu 3 lipca 2023 r. na stadionie miejskim zostały przeprowadzone próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do prób w pierwszym terminie. Poniżej została załączona do pobrania lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Serdecznie gratulujemy.