Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości

Obiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 9 lipca 2024 r. (wtorek) w sali nr 9 według harmonogramu:

• godz. 10.00 – absolwenci Technikum – kl. 5TRIp

• godz. 10.45 – absolwenci Technikum – kl. 5TLp

• godz. 11.30 – absolwenci Technikum – kl. 5 TŻp

• godz. 12.15 – absolwenci Liceum – kl. 4 LP

• godz. 13.00 – absolwenci Liceum – kl. 4 LW

• godz. 13.45 – absolwenci z ubiegłych lat

Świadectwo dojrzałości można odebrać również w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły. Świadectwo może także odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 9 lipca 2024 r. od godz. 8:30. Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podobne wpisy