BADANIA LEKARSKIE

W dniu 19.07.2024 r. zapraszamy do Szkoły na badania lekarskie, podczas których zaistnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w określonym zawodzie. Badania będą wykonywane od godziny 14:30, przy czym w pierwszej kolejności poproszone zostaną osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy!

Podobne wpisy