Odbiór świadectw dojrzałości

Obiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 7 lipca 2023 r. (piątek) w sali nr 9 według harmonogramu:

godz. 9.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TŻg

godz. 10.30 – absolwenci Liceum, kl. 4 LMp

godz. 11.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TLg

godz. 12.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TRMTg

godz. 13.15 – absolwenci z ubiegłych lat

Świadectwo dojrzałości można odebrać również w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły. Świadectwo może także odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie – pobierz

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Podobne wpisy