Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego – przypomnienie

Szanowni Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Przypominamy o obowiązku przystąpienia do testu sprawności fizycznej, który  zostanie przeprowadzony na kompleksie boisk przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 8 w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 15.00. 

Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w teście oraz nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego, a także oświadczenie rodzica – zał. Nr 1 – dostępne w momencie składania wniosku do szkoły oraz w Regulaminie próby sprawności fizycznej – dostępnym na stronie  szkoły zs1plonsk.pl w Aktualnościach (link bezpośredni – Regulamin prób sprawności fizycznej – Zespół Szkół Nr1 w Płońsku (zs1plonsk.pl))

Zaświadczenia lekarskie oraz oświadczenia rodzica, które są już dostarczone do szkoły będzie miał ze sobą z-ca przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, który będzie obecny podczas prób sprawności fizycznej.

Prosimy, aby z dzieckiem przybył rodzic/opiekun prawny.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie będą mogli przystąpić do  prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie wyznaczony jest  II termin – 24 czerwca 2024 r., godz. 10.00.

Podobne wpisy