Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony na stadionie miejskim w Płońsku w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15.00. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 15.00
Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w teście oraz nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego, a także oświadczenie rodzica – zał. Nr 1 – dostepne w momencie składania wniosku do szkoły oraz w Regulaminie próby sprawności fizycznej 

Zaświadczenia lekarskie oraz oświadczenia rodzica, które będą już dostarczone do szkoły będzie miał ze sobą z-ca przewodniczacego komisji rekrutacyjnej, króry będzie obecny podczas prób sprawności fizycznej.

Prosimy, aby z dzieckiem przybył rodzic/opiekun prawny.

Podobne wpisy