Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

Klasa Szkoły Branżowej I Stopnia – Profil Magazynier-Logistyk

Nasza klasa Szkoły Branżowej I stopnia o profilu Magazynier-Logistyk to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania magazynami i organizacji procesów logistycznych. Nasza oferta kształcenia przygotowuje uczniów do pracy w magazynach, firmach logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie skuteczne gospodarowanie zasobami i towarem odgrywa kluczową rolę. Oto kilka cech naszej klasy:

 • kompleksowy program nauczania: Nasz program kształcenia obejmuje zagadnienia związane z planowaniem magazynu, kontrolą stanów magazynowych, oraz efektywnym zarządzaniem logistycznym.
 • praktyczne umiejętności: Uczniowie uczestniczą w symulacjach pracy w magazynach oraz wizytach studyjnych w różnych rodzajach magazynów i centrach logistycznych.
 • rozwijanie umiejętności zawodowych: Nasza klasa przygotowuje uczniów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem magazynami i logistyką.
 • wsparcie egzaminacyjne: Pomagamy uczniom w przygotowaniu się do egzaminów branżowych, które stanowią ważny krok w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

Klasa Szkoły Branżowej I Stopnia – Profil Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Nasza klasa Szkoły Branżowej I stopnia o profilu Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą, naprawą i konserwacją maszyn rolniczych. Nasza oferta kształcenia przygotowuje uczniów do pracy w rolnictwie oraz w sektorze usług serwisowania i obsługi maszyn rolniczych. Oto kilka cech naszej klasy:

 • praktyczne szkolenia: Uczniowie uczestniczą w praktycznych zajęciach na maszynach rolniczych, co pozwala im zdobyć doświadczenie w obszarze napraw i konserwacji.
 • zrozumienie technologii rolniczych: Nasza klasa uczy uczniów zarówno mechaniki, jak i nowoczesnych technologii rolniczych, takich jak GPS i automatyzacja.
 • przygotowanie do pracy na wsi: Nasza klasa przygotowuje uczniów do pracy w gospodarstwach rolnych oraz w firmach zajmujących się obsługą maszyn rolniczych.
 • wsparcie w egzaminach branżowych: Pomagamy uczniom w przygotowaniu się do egzaminów branżowych, które są kluczowe dla uzyskania kwalifikacji zawodowych jako mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Klasa Szkoły Branżowej I Stopnia – Profil Mechanik Pojazdów Samochodowych

Nasza klasa Szkoły Branżowej I stopnia o profilu Mechanik Pojazdów Samochodowych to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych. Nasza oferta kształcenia przygotowuje uczniów do pracy w warsztatach samochodowych, serwisach dealerskich oraz firmach zajmujących się naprawą i obsługą pojazdów. Oto kilka cech naszej klasy:

 • bogaty program nauczania: Nasz program obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę z zakresu mechaniki samochodowej, elektroniki pojazdowej oraz diagnostyki komputerowej.
 • praktyki w warsztatach: Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w lokalnych warsztatach samochodowych, gdzie zdobywają praktyczne doświadczenie.
 • nowoczesne narzędzia: Nasza klasa dysponuje nowoczesnymi narzędziami i sprzętem, które są niezbędne do naprawy i konserwacji pojazdów.
 • przygotowanie do egzaminów branżowych: Nasza klasa priorytetowo przygotowuje uczniów do egzaminów branżowych, które są kluczowe dla uzyskania kwalifikacji zawodowych jako mechanik pojazdów samochodowych.

Klasa Szkoły Branżowej I Stopnia – profil wielozawodowy

Nasza klasa Szkoły Branżowej I stopnia o profilu wielozawodowym to miejsce, które pozwala uczniom poznać różne dziedziny i specjalizacje zawodowe. Uczniowie mają okazję eksplorować różne obszary, takie jak mechanika, elektryka, logistyka, czy rolnictwo, aby odkryć swoje zainteresowania i predyspozycje. Oto kilka cech naszej klasy:

 • wszechstronna wiedza: Nasza klasa zapewnia uczniom szerokie spektrum wiedzy z różnych dziedzin zawodowych.
 • eksploracja zainteresowań: Uczniowie mają okazję przetestować różne specjalizacje zawodowe, co pozwala im lepiej zrozumieć, w którym kierunku chcieliby się rozwijać.
 • praktyczne umiejętności: Podczas zajęć praktycznych uczniowie zdobywają umiejętności, które są przydatne w wielu różnych zawodach.
 • wsparcie w kierowaniu karierą: Nasza klasa pomaga uczniom w określeniu swoich zawodowych celów i planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej.