Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że wpłaty na rok szkolny 2023/2024 wynoszą 160 zł od ucznia. W przypadku, gdy w szkole uczy się rodzeństwo, opłata za drugie dziecko wynosi 80 zł.

W trakcie roku szkolnego 2023/2024 planowane jest wydatkowanie środków na:

  • dofinansowanie imprez/ uroczystości szkolnych,
  • dofinansowanie nagród dla uczniów,
  • dofinansowanie wycieczek, spotkań oraz szkoleń i wydarzeń edukacyjno – integracyjnych,
  • udzielanie wsparcia rzeczowego uczniom najbardziej potrzebującym.

W ubiegłym roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców podpisała umowę na wynajem dystrybutorów wody pitnej, który nadal będzie kontynuowany, również będą nadal doposażone „różowe skrzyneczki”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że do 20% wpłat uczniowie danej klasy mogą przeznaczyć na cele edukacyjne.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1
ul. H. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
30 8230 0007 0006 5810 2018 0001

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

p. Anna Parzychowska – przewodnicząca
p. Joanna Brudzeńska – zastępca
p. Agnieszka Marczuk – sekretarz
p. Roman Zalewski – skarbnik
p. Henryk Juszko – członek zarządu