Pisemne egzaminy maturalne MAJ 2024 – informacje dla uczniów i absolwentów

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niezależnie od przedmiotu zdawanego na pisemnym egzaminie maturalnym pamiętajcie, aby:

  1. pisać czytelnie
  2. nie korzystać z długopisów zmazywalnych/ścieralnych
  3. nie używać korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreślić
  4. rysunki – jeżeli trzeba je robić – wykonywać długopisem
  5. zaznaczyć odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego poprzez zamalowanie pól do tego przeznaczonych; błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zaznaczyć właściwe pole.
  6. uważnie czytać polecenia do zadań, i udzielać odpowiedzi, wykonując czynności wskazane przez czasowniki operacyjne w poleceniach do zadań.

Poniżej w pliku pdf znajduje się przydział sal dla uczniów i absolwentów na egzaminy pisemne. Dokładne listy zdających egzamin maturalny z podziałem na sale wywieszone są w szkole na tablicy przy sekretariacie.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Pisemne egzaminy maturalne MAJ 2024 przydział sal DLA UCZNIÓW 262 KB 56

Podobne wpisy