Stypendium socjalne

Uczniowie mieszkający na terenie Płońska, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Kryterium dochodowe na osobę wynosi – 600 zł
Wniosek można pobrać od pedagoga od dnia 5 września lub poniżej z załącznika.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumentację o dochodach członków rodziny za sierpień 2023r. (w tym m.in.: dochody z tytułu pracy, umowy zlecenia, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, rent, emerytur, alimentów, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, świadczeń z pomocy społecznej, innych stypendiów).

Do dochodu nie wlicza się między innymi: jednorazowych, pieniężnych świadczeń socjalnych, wartości świadczeń w naturze, zasiłków celowych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego (500+) dla rodzin i rodzin zastępczych, przy ustalaniu dochodu rodzin z Ukrainy nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

WNIOSKI Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY SKŁADAĆ DO PEDAGOGA DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2023r. (piątek)
Warunkiem otrzymania świadczenia jest potwierdzenie poniesionych wydatków w postaci faktur/rachunków.

Ponadto, przyznaje się zasiłek szkolny uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Wzór-Ukraina Wzór-Ukraina
28 KB 187
doc zasiłek zasiłek
16 KB 246
doc stypendium stypendium
18 KB 240

Podobne wpisy