Zapraszamy po świadectwa i dyplomy!

Zapraszamy uczniów i absolwentów szkoły po odbiór świadectw dojrzałości po egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym, świadectw i dyplomów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów i dyplomów egzaminu zawodowego. Zaświadczenia można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 11.09.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 14.00 – 16.00, pozostałe dni od 8.00 – 16.00. Może to zrobić również osoba, która będzie posiadała pisemne upoważnienie.

Podobne wpisy