Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Obiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 7 lipca 2023 r. (piątek) w sali nr 9 według harmonogramu: godz. 9.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TŻg godz. 10.30 – absolwenci Liceum, kl. 4 LMp godz. 11.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TLg godz. 12.30 – absolwenci Technikum, kl. 4 TRMTg godz….

Lista kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy w dniu 3 lipca  2023 r. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Lista kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy w dniu 3 lipca 2023 r. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

W dniu 3 lipca 2023 r. na stadionie miejskim zostały przeprowadzone próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do prób w pierwszym terminie. Poniżej została załączona do pobrania lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Serdecznie gratulujemy.

Wystrzałowa nagroda

Wystrzałowa nagroda

Klasa z Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku dziś miała nietypowe lekcje, były to zajęcia wyszkolenia strzeleckiego. Nagrodę zgarnęli za pierwsze miejsce w wiosennym konkursie „Historia Lokalna w Fotografii”.W czasie przerwy zajadali się najlepszą pizzą z Pizzeria Roma.Dziękujemy Stowarzyszenie Proobronne Centrum Edukacji Wataha, Strzelnica LOK Szerominek / Płońsk oraz Bank Spółdzielczy w…

Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony na stadionie miejskim w Płońsku w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15.00. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 15.00Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie…