Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 do Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, które odbędzie się już 4 września 2023 r. Klasy starsze (II, III, IV, V) zapraszamy na godzinę 9:00. Klasy pierwsze zapraszamy na godzinę 10:00. Spotkania odbędą się na dziedzińcu przed głównym wejściem do szkoły. Zapraszamy!

Spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych z wychowawcami

Spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych z wychowawcami

Rok szkolny rozpocznie się już za kilka chwil. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych uczniów wraz z rodzicami na spotkanie z wychowawcami klas pierwszych. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Uczniowie mieszkający na terenie Płońska, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Kryterium dochodowe na osobę wynosi – 600 złWniosek można pobrać od pedagoga od dnia 5 września lub poniżej z załącznika. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumentację o dochodach członków rodziny za sierpień 2023r. (w tym m.in.: dochody z tytułu pracy, umowy zlecenia, pracy dorywczej,…

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

Istnieje mozliwość dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie: posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Wypełniony wniosek (pobrany od pedagoga lub załącznik – poniżej) należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga szkolnegodo dnia 7 września 2023r. Faktury za podręczniki, ćwiczenia –…