EGZAMIN MATURALNY 2024 – DRODZY ABSOLWENCI!

Przypominamy, że dzień 7 lutego 2024 roku jest ostatnim dniem składania deklaracji ostatecznych  oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Deklaracje w wersji papierowej można składać
w sekretariacie szkoły.

Absolwenci, którzy mają hasła dostępu do ZIU mogę złożyć e-deklarację.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego udziela p. Agnieszka Rykowska – wicedyrektor szkoły.

Podobne wpisy