Konkurs na prezentację pt. Życie i twórczość Hugo Kołłątaja w kontekście działalności Komisji Edukacji Narodowej

Konkurs na prezentację pt. Życie i twórczość Hugo Kołłątaja w kontekście działalności Komisji Edukacji Narodowej

Drodzy uczniowe, serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie na prezentację pod tytułem „Życie i twórczość Hugo Kołłątaja w kontekście działalności Komisji Edukacji Narodowej”. To wyjątkowa okazja, która pozwoli nam zgłębić historię i dziedzictwo tego wybitnego myśliciela oraz jego roli w reformowaniu systemu edukacji w Polsce. Z niecierpliwością oczekujemy Waszych zgłoszeń i udziału w konkursie….

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Uczniowie mieszkający na terenie Płońska, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Kryterium dochodowe na osobę wynosi – 600 złWniosek można pobrać od pedagoga od dnia 5 września lub poniżej z załącznika. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumentację o dochodach członków rodziny za sierpień 2023r. (w tym m.in.: dochody z tytułu pracy, umowy zlecenia, pracy dorywczej,…

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

Istnieje mozliwość dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie: posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Wypełniony wniosek (pobrany od pedagoga lub załącznik – poniżej) należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga szkolnegodo dnia 7 września 2023r. Faktury za podręczniki, ćwiczenia –…

Wystrzałowa nagroda

Wystrzałowa nagroda

Klasa z Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku dziś miała nietypowe lekcje, były to zajęcia wyszkolenia strzeleckiego. Nagrodę zgarnęli za pierwsze miejsce w wiosennym konkursie „Historia Lokalna w Fotografii”.W czasie przerwy zajadali się najlepszą pizzą z Pizzeria Roma.Dziękujemy Stowarzyszenie Proobronne Centrum Edukacji Wataha, Strzelnica LOK Szerominek / Płońsk oraz Bank Spółdzielczy w…