Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Informacje różne

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

czytaj całość:


Klasa humanistyczna

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia szkolne poszerzone są o wyjazdy do teatru, kina i innych instytucji życia kulturalnego. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach literackich i recytatorskich, prezentacjach i projektach. Młodzież rozwija swoje pasje teatralne poprzez przygotowywanie spektakli.

Jeśli cechuje Cię ciekawość świata, kreatywność, interesujesz się kinem, teatrem, fascynuje Cię historia, psychologia,  a może rozwijanie pasji artystycznych, lubisz przedmioty humanistyczne i chcesz mieć kontakt z kulturą - klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

 Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach: filologia polska, psychologia, dziennikarstwo, politologia ,architektura, teatrologia i inne.

 

Rozszerzenia:

Język polski i wiedza o społeczeństwie – cała klasa

Biologia, historia lub geografia – jeden przedmiot do wyboru.

Języki: język angielski lub język rosyjski na poziomie podstawowym jako kontynuacja po szkole podstawowej oraz język angielski lub język rosyjski lub język niemiecki do wyboru od podstaw.

Ponadto w klasie I i II będzie realizowana innowacja pedagogiczna rozwijająca humanistyczne i artystyczne zainteresowania uczniów.


Klasa wielozawodowa - Branżowa Szkoła I st. nr 1 w Płońsku

Klasa wielozawodowa - Branżowa Szkoła I st. nr 1 w Płońsku

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych w każdym roku nauki.

Uczniowie szkoły branżowej są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakładach  pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.
Współpracujemy z zakładami produkcyjnymi i usługowymi zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:
– fryzjer
– cukiernik
– piekarz
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– lakiernik
– stolarz
– kucharz
– monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.
Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.


Fryzjer - Branżowa Szkoła I st. nr 1 w Płońsku

Fryzjer - Branżowa Szkoła I st. nr 1 w Płońsku

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • dobierać  i  wykonywać zabiegi pielęgnacyjne dla włosów
 • wykonywać zabiegi chemiczne na włosach tzn.: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.
 • stylizować fryzury
 • wykonywać strzyżenie włosów

 

Absolwent tego kierunku po uzyskaniu tytułu fryzjera może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach, w teatrach czy w telewizji. Posiadanie takich kwalifikacji uprawnia go do otwarcia własnego salonu fryzjerskiego. Uzyskany dyplom fryzjerski jest honorowany  w krajach Unii Europejskiej.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu fryzjer z kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich jest na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę:

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy,
 • w branżowej szkole II stopnia.

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji  oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik Usług fryzjerskich


Klasa europejsko-linwistyczna

Klasa europejsko - lingwistyczna

 • Jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem swoich pasji językowych, jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat dziejów Europy, poszerzyć horyzonty;  jeśli tak jak my uważasz, że znajomość języków obcych jest gwarantem sukcesu w obecnym świecie - to ten profil jest właśnie dla Ciebie.
 • W zakresie rozszerzonym będziesz realizował język obcy nowożytny do wyboru (j. angielski lub j. rosyjski lub język niemiecki) oraz do wyboru geografia, biologia lub historia od klasy II oraz wiedza o społeczeństwie.
 • Języki nauczane od podstaw to: język angielski, język rosyjski lub język niemiecki.
  • Dodatkowo przez 3 lata po 1 godzinie język hiszpański.
 • Poszerzysz swoją wiedzę, uczestnicząc w wycieczkach, projektach i wyjazdach edukacyjnych

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na różnych kierunkach na Uczelniach Wyższych np.: europeistyka, stosunki międzynarodowe,  pedagogika, kierunki filologiczne, lingwistyka itp.

Wygenerowano w sekund: 0.05
14,421,566 unikalne wizyty