2LW
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_historia-1/6 #h1 2
r_geografia-2/6 #g1 13
r_biologia-3/6 #b1 8
wf-1/2 KL gim2
eduk.wojsk.-2/2 1
m_j.ang.-1/6 #a3 int1
m_j.ang.-2/6 AU int4
wf-1/2 KL gim2
2 8:50- 9:35 informatyka-2/2 #i1 17 m_j.ang.-1/6 #a3 12
m_j.ang.-2/6 AU int3
religia ZB 3 j.polski Am 8 wf-1/2 KL gim2
3 9:40-10:25 matematyka EM 22 historia AG 20 gddw Am 8 religia ZB 2 matematyka EM int3
4 10:40-11:25 j.polski Am 15 j.niem.-4/6 KZ int1
j.ros.-6/6 KE 12
eduk.wojsk.-1/2 3
wf-2/2 KL gim1
pods.przeds DA 13 j.polski Am 15
5 11:30-12:15 geografia DK int4 r_j.polski Am int5 eduk.wojsk.-1/2 17a
wf-2/2 KL gim2
fizyka JN 15 j.polski Am aula_D
6 12:20-13:05 chemia MA 21 r_j.polski Am 24   j.niem.-4/6 KZ int1
j.ros.-6/6 KE 12
historia AG 20
7 13:10-13:55 m_j.ang.-1/6 #a3 12
m_j.ang.-2/6 AU int3
matematyka EM 10   biologia DK int4 biologia DK 9
8 14:10-14:55 r_j.polski Am 8 chemia MA 10   geografia DK 9 wos AF 20
9 15:00-15:45 wf-2/2 KL gim4 eduk.wojsk.-2/2 4   matematyka EM 22 informatyka-1/2 SK 17
Obowiązuje od: 18.10.2021
Drukuj plan
wygenerowano 17.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum