Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Informacje różne

TECHNIKUM INFORMATYK

TECHNIKUM INFORMATYK

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
 •  Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 Czym zajmuje się technik informatyk?

Technik informatyk to osoba, która sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowanie użytkowe, potrafi dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne, posiada umiejętność pracy w sieciach komputerowych oraz projektowania baz danych i ich oprogramowania, tworzy strony i programy internetowe. Technik informatyk zajmuje się instalacją i obsługą programów komputerowych, może współpracować z zespołem informatyków, projektować, programować, wdrażać i obsługiwać zaawansowane systemy komputerowe.

 

Praktyka zawodowa

Podczas nauki w technikum uczeń odbędzie praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni w klasie trzeciej.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to matematyka. 

Możliwość zatrudnienia

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich firmach posługujących się komputerami. Informatycy poszukiwani są przez firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.


Technik usług fryzjerskich

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacje:

Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji , które kończą się Egzaminem  Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie. Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.
Nauka w Technikum Usług Fryzjerskich obejmuje dwie kwalifikacje tj.

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Praktyka zawodowa

Podczas nauki w technikum uczeń odbędzie praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni w klasie trzeciej. Praktyki zawodowe organizowane są w salonach fryzjerskich.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia, wiedza o społeczeństwie. ... czytaj więcej


Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
 • wykonuje montaż połączeń;
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń
 • obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia;
 • instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia.

Zawód MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ to nauka 1 kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent może pracować w zawodzie, założyć własną działalność gospodarczą, a także kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w liceum dla dorosłych.

 

 


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Jakie umiejętności zdobędziesz ucząc się tego zawodu?

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych - wykończeniowych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje tzw. „fachowców”. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.
Po ukończeniu szkoły absolwenci w tym zawodzie są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych.

Jedna kwalifikacja:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Zatrudnienie:

 • w małych i średnich firmach budowlanych na stanowiskach posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarsko-tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • własna działalność gospodarcza.

Elektryk

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych.

Możliwości zatrudnienia:

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Wygenerowano w sekund: 0.03
8,944,225 unikalne wizyty