Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Informacje różne

Klasa wojskowa

Klasa Wojskowa

 • szkoła kończy się egzaminem maturalnym
 • absolwent może  kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych
 • klasa funkcjonuje w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi, takimi jak  wojsko czy policja, ale do tej klasy może przyjść każdy kto chce spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie m. in. na poligonach, ucząc się nowych umiejętności , ale także  zdobywając wiadomości potrzebne do zdania egzaminu maturalnego. 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez dwa pierwsze lata edukacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z  przysposobienia wojskowego i obronnego na ternie szkoły jak i podczas wyjazdów  do jednostki w Kazuniu. W czasie zajęć uczniowie maja szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego (w tym na terenie jednostki wojskowej), brać udział w pokazach i uroczystościach wojskowych  oraz patriotycznych. Realizacja programu szkolenia obejmuje szereg zagadnień z zakresu musztry wojskowej , terenoznawstwa oraz wiele innych.  Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem. Po pierwszym i drugim roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami w okresie wiosenno-letnim  wyjeżdżają na  obóz wojskowy.

Przedmioty rozszerzone w klasie wojskowej:

 • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

Języki:

 • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
 • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).

 

Przedmioty uzupełniające związanie z profilem kształcenia: edukacja wojskowa


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje:

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika mechanika pojazdów samochodowych po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Zakres zadań i czynności
Do zadań technika pojazdów samochodowych należy:

 • organizowanie i wykonywanie obsługi pojazdów samochodowych;
 • diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • ocenia stan techniczny pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz sposoby napraw;
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowanie jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych... czytaj więcej

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika mechanika po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nauczysz się:

 • projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych
 • technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Ponadto będziesz umiał:

 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
 • porozumiewać się w języku obcym zawodowym... czytaj więcej

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Kwalifikacje:

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Tu zdobędziesz umiejętności:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania,
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
 • przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych,
 • wykonywania i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,
 • prowadzenia procesów drukowania,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej ... czytaj więcej

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacje:

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika logistyka po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Kształcąc się w zawodzie technik logistyk:

 • nauczysz się jak dostarczać towar, odpowiedniemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, no i oczywiście przy jak najmniejszym koszcie,
 • poznasz zasady zarządzania zapasami,
 • zorganizujesz prace związane z gospodarką magazynową,
 • zorganizujesz proces transportowy dobierając na przykład właściwy środek transportu, ustalając cenę usługi transportowej czy też wypełniając właściwą dokumentację transportową.

Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne... czytaj więcej

Wygenerowano w sekund: 0.04
8,944,245 unikalne wizyty