Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Informacje różne

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Jedna kwalifikacja - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

W trakcie nauki zdobędziesz prawo jazdy kat. B

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.


MECHANIK- OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

MECHANIK- OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

W trakcie nauki zdobędziesz m.in. następujące umiejętności:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych,
 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B i T ,
 • umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego
 • umiejętność nauki i pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi
 • pozyskiwanie dopłat i dotacji unijnych

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie  (kwalifikacja wspólna z zawodem technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)

DALSZA NAUKA:

Naukę możesz kontynuować:

 • od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdobywając w ten sposób wykształcenie średnie,
 • następnie (lub równocześnie) możesz podjąć naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.42. EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH W ROLNICTWIE
 • w branżowej szkole II stopnia.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • gospodarstwo rolne
 • warsztaty mechaniczne
 • warsztaty naprawy sprzętu technicznego
 • firmy świadczące usługi dla rolnictwa
 • praca w zawodzie kierowcy lub traktorzysty
 • możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY  

JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


Kucharz

Kucharz

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • sporządzać potrawy i napoje
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów
 • posługiwać się językami obcymi (angielskim / rosyjskim)
 • współpracować w zespole

Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ: może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów.

Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę w kraju i za granicą!

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kucharz z kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy,
 • w branżowej szkole II stopnia.

Po uzupełnieniu kwalifikacji o HGT.12 oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik żywienia i usług gastronomicznych.


Klasa policyjna

Co absolwent powinien wiedzieć o klasie policyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku?

 

 • klasa mundurowa o profilu policyjnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku działa  na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową  Policji w Płońsku
 • przygotowujemy  ucznia - absolwenta klasy policyjnej przedewszystkim do podjęcia nauki na dowolnych  kierunkach studiów, ale również do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia.
 • poza typowymi zajęciami dydaktycznymi przygotowującymi uczniów do matury, raz w tygodniu odbywają się zajęcia w ramach edukacji policyjnej m.in.: pomoc przedmedyczna, samoobrona, musztra, podstawy prawa karnego i cywilnego, elementy psychologii, itp.
 • zajęcia te prowadzą policjanci
 • zajęcia związane z profilem kształcenia są realizowane przez dwa lata
 •  środa jest dniem edukacji policyjnej. odbywają się zajęcia teoretyczne lub ćwiczenia praktyczne i warsztaty na terenie szkoły; w tym dniu organizowane są także wycieczki i wyjścia klas związane z realizacją zajęć policyjnych

 

Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury możesz:

 •  aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia
 • aplikować do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • aplikować do dowolnej uczelni wyższej,

 

Jeśli mieszkasz poza Płońskiem to będziesz mógł znaleźć zakwaterowanie szkolnym internacie na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku. Serdecznie zapraszamy.

 

Przedmioty rozszerzone w klasie policyjnej:

 • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

 Języki:

 • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
 • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Klasa wojskowa

Klasa Wojskowa

 • szkoła kończy się egzaminem maturalnym
 • absolwent może  kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych
 • klasa funkcjonuje w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi, takimi jak  wojsko czy policja, ale do tej klasy może przyjść każdy kto chce spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie m. in. na poligonach, ucząc się nowych umiejętności , ale także  zdobywając wiadomości potrzebne do zdania egzaminu maturalnego. 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez dwa pierwsze lata edukacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z  przysposobienia wojskowego i obronnego na ternie szkoły jak i podczas wyjazdów  do jednostki w Kazuniu. W czasie zajęć uczniowie maja szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego (w tym na terenie jednostki wojskowej), brać udział w pokazach i uroczystościach wojskowych  oraz patriotycznych. Realizacja programu szkolenia obejmuje szereg zagadnień z zakresu musztry wojskowej , terenoznawstwa oraz wiele innych.  Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem. Po pierwszym i drugim roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami w okresie wiosenno-letnim  wyjeżdżają na  obóz wojskowy.

Przedmioty rozszerzone w klasie wojskowej:

 • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

Języki:

 • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
 • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).

 

Przedmioty uzupełniające związanie z profilem kształcenia: edukacja wojskowa

Wygenerowano w sekund: 0.04
8,029,205 unikalne wizyty