Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Pedagog szkolny

Spotkanie profilaktyczne pod nazwą "WOLNI-BEZWOLNI"

W dniu 08 października 2015 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne pod nazwą "WOLNI-BEZWOLNI" z panem Łukaszem Gizińskim – bohaterem cyklu programu "ZALEŻNI-NIEZALEŻNI”, zaangażowanym w promowanie postaw przeciw uzależnieniom.


„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

W dniu 16 i 17 lutego 2015r. pedagog szkolny Monika Gołębiowska- Łaska i pielęgniarka medycyny szkolnej Monika Uchniewska przeprowadziły zajęcia w klasie 3 technikum żywienia i usług fryzjerskich zatytułowane „ ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Program realizowany jest w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi.

Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich. Jak również dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych. Dodatkowymi beneficjentami są rodziny uczniów oraz nauczyciele.

Program podzielony został na trzy bloki tematyczne:

  • Ars vivendi- sztuka życia- poruszono w nim m.in. zagadnienia związane z wartościami cenionymi przez uczniów, skutkami stosowania używek, zaufaniem wobec osób sprzedających i reklamujących używki
  • Ars amandi- sztuka kochania a substancje psychoaktywne- m.in.: skutki, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi miedzy mężczyzną a kobietą oraz jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w aspektach związanych z płcią.
  • Ars generandi- sztuka rodzenia (zdrowego potomstwa). Substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa- trzecia część dotyczyła problematyki zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych (stylu życia) uczestników na zdrowie ich przyszłych dzieci

Realizując poszczególne części wykorzystałyśmy materiały pomocnicze: ulotki dla uczniów i rodziców, plakaty, broszury informacyjne, prezentację multimedialną. Grupa pracowała metodami aktywnymi.

Na zakończenie przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, która została przekazana do koordynatora programu w PSSE w Płońsku - zobacz zdjęcia ze spotkania.

       Notatkę opracowały:

M.Gołębiowska- Łaska   i  M. Uchniewska


zajęcia warsztatowe „Odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa

W dniu 19 lutego pani pedagog Monika Gołębiowska- Łaska we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy zorganizowała zajęcia warsztatowe dla klasy I w „Odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa”- w ramach Programu Resocjalizacyjnego „ Sztuka wyboru – bądź panem swojego losu”. Zajęcia z uczniami poprowadzili p. Monika Drzewaszewska i p. Jarosław Trębski z Powiatowej Komendy Policji w Płońsku.

Na życiowych przykładach specjaliści z Wydziału ds. Nieletnich wskazali niebezpieczeństwa, które czyhają na młodych ludzi. Odwołali się do przykładów związanych z niekontrolowanym korzystaniem z Internetu, przekazywaniu osobom niepowołanym naszych prywatnych zdjęć, danych i konsekwencjach takiego postępowania. Zdefiniowali pojęcie „wykroczenia” i „przestępstwa” oraz scharakteryzowali procedury postępowania Policji w obu przypadkach. Podkreślili, że osoba 17-letnia odpowiada jak dorosły. Młodzież bardzo pozytywnie odebrała zarówno formę i sposób przekazywania treści, jak i samych Prowadzących - zobacz zdjęcia w galerii.RAKOOBRONA - badanie wiedzy na temat choroby nowotworowej

Uczniowie klasy II i III TFŻ wzięły udział w badaniach ankietowych związanych z chorobami ankietowymi. Celem przeprowadzenia tych badań jest wzrost świadomości tej choroby u młodzieży.

Wygenerowano w sekund: 0.03
6,160,481 unikalne wizyty