Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Bieżące wydarzenia

Spotkanie z mł. insp. Robertem Osmańskim - omówienie procedur na wypadek zagrożenia/wtargnięcia osoby z zewnątrz

W dniu 3 czerwca 2019r. zorganizowano dla młodzieży ZS nr 1 apele porządkowe poświęcone zapoznaniu obecnych z procedurami na wypadek zagrożenia/wtargnięcia osoby z zewnątrz. Spotkania były prowadzone przez  młodszego inspektora w stanie spoczynku- Pana Roberta Osmańskiego, który wcześniej pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu, a następnie był zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.  

Pan Robert Osmański w latach 2010/2011ukończył studia podyplomowe na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego o specjalności zagrożenia pozamilitarne. Obecnie jest nauczycielem-wykładowcą w liceum o profilu policyjnym.

Tematem spotkania z uczniami były procedury związane z wtargnięciem na teren szkoły uzbrojonego napastnika oraz algorytmy działań na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego. czytaj więcej .....


Porozumienie o współpracy z firmą AMP Logistyka Sp. z o.o.

W dniu 24 maja 2019r. w Ciechanowie zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, a firmą AMP Logistyka Sp. z o.o..

Szkołę reprezentowała dyrektor Marzanna Szacherska, firmę partnerską - prezes zarządu pan Krzysztof Kuciński. Porozumienie zostało zawarte w obecności przedstawiciela Powiatu Płońskiego, naczelnika Wydziału Oświaty – pana Pawła Dychto.

Celem zawartego porozumienia jest potrzeba wspólnego działania (szkoła, powiat, zakład pracy) w kierunku kształcenia zawodowego młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zakres współpracy obejmuje w szczególności: działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych stosowanych w logistyce, prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących aktywności szkoły i pracodawcy,  związanych z kształceniem zawodowym młodzieży.

Organizatorem konferencji, podczas której zawarto umowę, było Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Podczas spotkania omawiano rolę pracodawców w kształceniu zawodowym. Zaprezentowano również szkoły kształcące zawodowo w Ciechanowie, Żurominie czy Pułtusku.

To ważne wydarzenie  doskonale wpisuje się w ogół inicjatyw szkoły podnoszących prestiż kształcenia zawodowego. Kierunek technik logistyk otwarty został w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku w ubiegłym roku szkolnym, w bieżącym roku jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej (obok klas mundurowych) wybieranym w tej szkole.


Obóz wojskowy w 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie

W dniach od 20 do 24 maja br. uczniowie klas mundurowych, łącznie 53 osoby z klasy pierwszej i drugiej, pod opieką wychowawców, wzięli udział w obozie taktyczno-wojskowym zorganizowanym w 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie.

Celem szkolenia było: wspieranie rozwoju zainteresowań wojskowych uczniów poprzez dostęp do sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz wzmocnienie odporności psychofizycznej uczestników. Kierownikiem obozu, odpowiadającym za współpracę
z jednostką wojskową, był p. Piotr Żochowski. Opiekę nad młodzieżą pełnili: p. J. Awdejuk, p. A. Dobrowolska oraz p. A Gizińska.

Program obozu obejmował teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu obronności i taktyki wojskowej. Uczestnicy zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem prowizorycznych środków. Pracowali na radiostacjach przenośnych, strzelali z karabinka z użyciem UST, a także poznali budowę i zasady działania miny przeciwpancernej. Poza tym składali i rozkładali broń na czas, rzucali granatem z pozycji stojącej. Obozowicze wykorzystywali teren i obiekty terenowe do maskowania oraz maszerowali na azymut.  Uczniowie musieli wykazać się terenoznawstwem, budowali dla siebie schronienie, rozpalali ogniska, przygotowując posiłek na obcym terenie.

zobacz więcej ....

zobacz zdjęcia ...


„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

W dniu 24 maja na lotnisku wojskowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w m. Leźnica Wielka odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono  przedstawicielom szkół certyfikaty uczestnictwa w III edycji programu  „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (CWKM) . W imieniu dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku, pani Marzanny Szacherskiej certyfikat odebrała p. Agnieszka Rykowska - wicedyrektor oraz  p. Krzysztof Lewandowski, nauczyciel w klasach wojskowych. Przed apelem odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z dyrektorem Biura do Spraw Proobronnych -  p. Waldemarem Zubkiem oraz kadrą Biura, na którym krótko omówiono przebieg programu CWKM.

zobacz zdjęcia ....

info na stronie Biura do Spraw Proobronnych - zobacz


Warsztaty z doradztwa zawodowego

W dniach 21, 23 i 24.05.2019r. odbyły sie warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów naszej szkoły. Celem spotkań było umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego oraz zdobycie wiedzy umożliwiającej podniesienie własnej wartości na rynku pracy.

Wygenerowano w sekund: 0.04
5,186,576 unikalne wizyty