Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Bieżące wydarzenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca 2019r. o godzinie 9.00  rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2019. Spotkanie rozpoczęto od zacytowania słów będącym mottem uroczystości: ,,Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz”. Do tych słów odniosła się także pani dyrektor M. Szacherska, która przypomniała o sukcesach uczniów w minionym roku szkolnym, m.in. o laureacie 43. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Marku Machcińskim i Mateuszu Szymańskim, który uzyskał tytuł finalisty, otrzymując indeks na studia o kierunku rolniczym. Pani dyrektor pogratulowała również Filipowi Czaickiemu z klasy III TŻ, który zajął III MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie Języka Rosyjskiego na Prezentację Multimedialną pt. ,,Moja Mała Ojczyzna” i  Radosławowi Białoskórskiemu z kl. II TRM, który został wyróżniony w 16. Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół zagranicznych w Moskwie . Konkurs dotyczył konwersacji i był zorganizowany pod hasłem: "Język rosyjski w komunikacji".

Dyrektor, mówiąc o sukcesach uczniów i nauczycieli zaznaczyła, że w przyszłym roku szkolnym 2019/20 uczniowie Technikum nr1 w Płońsku wyjadą na praktyki do Grecji w ramach programu ERASMUS+, a klasy mundurowe  dołączą do III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.  


REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROZPOCZĘTA

Erasmus+

REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

 

do projektu pt. „Zagraniczne praktyki życiową szansą dla ucznia technikum” o numerze 1 2019-1-PL01- KA102-063391 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2019

 

W dniu 17 czerwca 2019 rozpoczęliśmy rekrutację na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji, która potrwa do 5 września 2019r.


 W dniu 17 i 18 czerwca 2019 przeprowadzono pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, w których wzięli udział uczniowie z następujących klas i zawodów:


Klasa II, III – technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Klasa I, II, II – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasa I, II, III – technik żywienia i usług gastronomicznych


W sierpniu 2019 zostanie ustalony dodatkowy termin dla pozostałych osób z wyżej wymienionych klas, które z rożnych powodów nie mogły uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych w czerwcu. Dodatkowy termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły.


Po zakończeniu rekrutacji będzie gotowa lista rankingowa dostępna w sekretariacie dla trzech wyżej wymienionych zawodów, w której znajdziecie dane osobowe, ilość uzyskanych punktów oraz kryteria rekrutacji.


Uczniowie, którzy nie znajdą się na liście uczestników zagranicznych praktyk zawodowych, będą mogli odwołać się do Komisji Odwoławczej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 13 września 2019 r.

 

Koordynator projektu

Agnieszka Urban


Laureat i finalista XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Laureat i finalista XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W roku szkolnym 2018/2019 dwóch uczniów z klasy IV TR Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku: Marek Machciński i Mateusz Szymański, odnieśli sukces w XLIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Marek Machciński uzyskał tytuł laureata i uplasował się na siódmej pozycji w skali całego kraju. Mateusz Szymański zajął dwudzieste szóste miejsce w skali kraju, uzyskując w ten sposób tytuł finalisty.

Zmagania obu olimpijczyków na szczeblu ogólnopolskim poprzedził udział  w olimpiadzie na szczeblu szkolnym oraz okręgowym. Eliminacje okręgowe odbyły się w kwietniu na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mateusz Szymański i Marek Machciński zajęli wówczas I i II miejsce, w związku z czym, obaj zakwalifikowali się do etapu centralnego.

Ostatni – ogólnopolski etap olimpiady odbył się w dniach 7-8 czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Reprezentanci ZS nr 1 w Płońsku startowali z bloku – mechanizacja rolnictwa.

Lokaty przez nich osiągnięte dowodzą wysokiego poziomu nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku. Sukcesy uczniów stanowią również potwierdzenie profesjonalizmu nauczyciela prowadzącego – Zbigniewa Pawlaka,  który od wielu lat z powodzeniem rozbudza w młodzieży zainteresowania mechanizacją rolnictwa. Zaangażowanie pana Zbigniewa Pawlaka od lat owocuje sukcesami uczniów Zespołu Szkół  Nr 1 w Płońsku.

Komisja ds. promocji szkoły ZS nr 1 w Płońsku


Pani Anna Nowakowska profesjonalnym nauczycielem języka rosyjskiego jako obcego!

Pani Anna Nowakowska profesjonalnym nauczycielem języka rosyjskiego jako obcego!

 

Pani Anna Nowakowska – nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku zdała profesjonalny egzamin certyfikacyjny przed rosyjską państwową komisją egzaminacyjną Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.

 

Pilotażowy Program Certyfikacyjny – „Profesjonalny nauczyciel języka rosyjskiego jako obcego” przeprowadzany był w Polsce w tym roku po raz pierwszy i składał się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie rusycyści z całej Polski pisali pisemny test obejmujący wiedzę z zakresu leksyki, gramatyki, frazeologii języka rosyjskiego oraz metodyki i psychologii nauczania, a także wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.  Na drugim etapie nauczyciele przygotowywali scenariusz lekcji w języku rosyjskim, który oceniany był według ściśle przyjętych kryteriów. Oceniano między innymi innowacyjność, umiejętność organizacji czasem na lekcji, dobór metod i form pracy, wykorzystanie multimediów oraz zastosowanie niestandardowych rozwiązań.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu poniżej Pani profesor Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego wręcza certyfikat Pani mgr Annie Nowakowskiej


OGŁOSZENIE - rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne w ramach programu Erasmus +

Erasmus+

OGŁOSZENIE


do projektu pt. „Zagraniczne praktyki życiową szansą dla ucznia technikum” o numerze 1 2019-1-PL01- KA102-063391 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2019


            W dniu 17 i 18 czerwca 2019 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne na zagraniczne praktyki zawodowe, które odbędą się w Grecji.

 

Zespół Rekrutacyjny będzie pracował w dwóch grupach:

 

GRUPA I – sala nr 1 w internacie:


  • Poniedziałek 17/06/19 od godz. 8.00

            - klasa technik żywienia i usług gastronomicznych III TŻ

  • Wtorek 18/06/2019 od godz. 8.00

                     - klasa technik grafiki i poligrafii cyfrowej IIITG

 

GRUPA II - sala nr 2 w internacie


  • Poniedziałek 17/06/2019 godz. 12.15

                   - Klasa technik żywienia i usług gastronomicznych II, IIITŻ 

                   - Klasa technik grafiki i poligrafii cyfrowej IIITG 

                   - Klasa technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki IIITR 

  • Wtorek 18/06/2019 od godz. 8.00

                   - Klasa technik żywienia i usług poligraficznych  ITŻ 

                   - Klasa technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki I, IITR 

                   

Uczniowie wchodzą na przesłuchanie według listy w dzienniku elektronicznym. Niestawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje ucznia z możliwości wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe. W szczególnych przypadkach (choroba, egzaminy zawodowe z kwalifikacji) będzie ustalony dodatkowy termin. Takie sytuacje proszę zgłaszać do pani Agnieszki Urban koordynatora projektu.


UWAGA!!!

Na rozmowę kwalifikacyjną uczeń jest zobowiązany wziąć ze sobą CV – EUROPASS w języku angielskim oraz list motywacyjny również w języku angielskim.


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny u koordynatora projektu pani Agnieszki Urban oraz wychowawców klas - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.


Wyniki rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe będą dostępne w sekretariacie szkoły po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie i facebooku szkoły.

 

Zespół Rekrutacyjny Erasmus +

 

Wygenerowano w sekund: 0.06
5,561,988 unikalne wizyty