Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Bieżące wydarzenia

Przydział sal na spotkania z wychowawcami

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - aktualizacja

 

Rozpoczęcie roku dla klas I odbędzie się w budynku szkoły na holu głównym o godz. 9. Nastepnie uczniowie klas piewszych przejdą do klas na spotkania z wychowawcami według przydziału - zobacz

 

Przydział sal na spotkania z wychowawcami dla pozostałych klas:

godz. 8.00-8.30 - klasy III i IV  - zobacz

 

godz. 10.00 - 10.20 - klasy II - zobacz


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

godz. 8.00 - 8.30 - spotkanie z wychowawcami - klasy III i IV wszystkich typów szkół
godz. 9.00 - rozpoczęcie roku dla klas I na boisku szkolnym
godz. 9.30 - 9.50 - spotkanie z wychowawcami - klasy I wszystkich typów szkół
godz. 10.00 - 10.20 - spotkanie z wychowawcami - klasy II wszystkich typów szkół

 

 

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o zabranie maseczek.


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW i materiałów edukacyjnych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie:  

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6 i 8,

posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wypełniony wniosek (pobrany od pedagoga lub ze strony internetowej szkoły) należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga szkolnego do dnia 11 września (piątek) 2020r. - pobierz wniosek

DOFINANSOWANIE OBEJMUJE WYŁĄCZNIE PODRĘCZNIKI SZKOLNE Z NUMEREM DOPUSZCZENIA MEN        

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych


INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU

    INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU

  1. Kwaterowanie rozpocznie się dnia 31.08.2020 r. o godz. 16.00,
  2. Kwaterowani będą tylko wychowankowie, którzy do dnia 26.08.2020 r. zadeklarowali gotowość  zamieszkania w internacie poprzez złożenie wniosków i podań o przyjęcie do internatu.
  3. Uczniowie, którzy do dnia 26.08.2020 r. nie złożyli podań, a chcieliby zamieszkać w internacie, proszeni są o zgłoszenie się do placówki z rodzicem lub opiekunem prawnym w dniu 01.09.2020 r. po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
  4. W dniu 31.08.2020r. wychowankowie będą kwaterowani w trzech turach:

I – 16.00 - 16.50 –uczniowie klas pierwszych i uczniowie, którzy nie mieszkali wcześniej w internacie ZS nr 1( dziewczęta i chłopcy),

II – 17.00 – 17.50 – dziewczęta – uczennice klas II, III i IV,

III – 18.00  - 18.50 – chłopcy – uczniowie klas II, III, IV.

5.    Podczas kwaterowania wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wychowanka. 

  1. Wychowankowie powinni posiadać obowiązkowo: skrócony odpis aktu urodzenia, tymczasowy dowód osobisty lub dowód osobisty oraz powleczenie na pościel i prześcieradło.
  2. Prosimy nie przywozić ze sobą zbędnych i zbyt dużo rzeczy.
  3. Spotkanie kierownika Internatu z wychowankami w dniu 31.08.2020 r. odbędzie się :

        - o godz. 18.00 z uczniami klas pierwszych,

        - o godz. 19.00 z uczniami pozostałych klas.

   9.  Szczegółowe informacje można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 23 662 28 44.


Wygenerowano w sekund: 0.03
8,937,901 unikalne wizyty