Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Bieżące wydarzenia

Wycieczka - FABA 2019

FABA Baboszewo 2019

W dniu 5 czerwca 2019 roku uczniowie  klas: II TRM i IITM  pod opieką nauczycieli Tadeusza Więcława, Edwarda Prusaka oraz Andrzeja Kraszewskiego  uczestniczyli w  wyciecze zobacz więcej


Praktyki zagraniczne Erasmus+

Erasmus+

 

"WE ARE GOING TO GREECE SOON"

 

W przyszłym roku szkolnym 2019/20 uczniowie Technikum nr1 w Płońsku wyjadą na praktyki do Grecji w ramach programu ERASMUS+

 

Nasz wniosek Zespołu Szkół nr 1 im.Stanisława Staszica w Płońsku „Zagraniczne praktyki życiową szansą dla ucznia technikum” został pozytywnie zaopiniowanyprzez ekspertów Narodowej Agencji ERASMUS+ w ramach akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształceniai Szkolenia Zawodowego. 


To ogromne korzyści dla uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej, wyjadą do Grecji.  


Praktyki stażowe odbędą się w firmach, zakładach pracy, hotelach czy restauracjach. Młodzież dodatkowo realizować będzie program kulturowy umożliwiający im poznanie kraju, jego kultury, specyfiki i ciekawych miejsc turystycznych. Decyzję o przystąpieniu do programu mobilności ERASMUS+ podjęliśmy, ponieważ chcemy poszerzyć możliwości rozwoju nauczania zawodowego, rozwoju interpersonalnego uczniów i nauczycieli, podnosić ich kwalifikacje, a także poszerzać horyzonty oraz zmieniać oblicze nauczania zawodowego na terenie Powiatu Płońskiego.


Udział w projekcie mobilności jest szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, doskonalenie posiadanych umiejętności, ale też na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru. Jednym z głównych celów działalności naszej szkoły jest poszukiwanie nowoczesnych metod, narzędzi,technik, partnerów związanych z branżą zawodową, w celu wykorzystania ich podczas procesu kształcenia zawodowego. Pragniemy pokazać młodzieży jak działają struktury edukacyjne w innych krajach europejskich, tym bardziej, że polski system szkolnictwa zawodowego przechodzi gruntowne przemiany.

 

Po zakończeniu stażu i zaliczeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty ECVET i Europass Mobilność, które otworzą im również drogę zawodową na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Przed nami dużo pracy przygotowawczej, rekrutacja uczniów do projektu, realizacja programów zaplanowanych w projekcie.

 

Koszt dofinansowaniaze środków unijnych wynosi 116,202 tysięcy Euro.


Spotkanie z mł. insp. Robertem Osmańskim - omówienie procedur na wypadek zagrożenia/wtargnięcia osoby z zewnątrz

W dniu 3 czerwca 2019r. zorganizowano dla młodzieży ZS nr 1 apele porządkowe poświęcone zapoznaniu obecnych z procedurami na wypadek zagrożenia/wtargnięcia osoby z zewnątrz. Spotkania były prowadzone przez  młodszego inspektora w stanie spoczynku- Pana Roberta Osmańskiego, który wcześniej pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu, a następnie był zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.  

Pan Robert Osmański w latach 2010/2011ukończył studia podyplomowe na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego o specjalności zagrożenia pozamilitarne. Obecnie jest nauczycielem-wykładowcą w liceum o profilu policyjnym.

Tematem spotkania z uczniami były procedury związane z wtargnięciem na teren szkoły uzbrojonego napastnika oraz algorytmy działań na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego. czytaj więcej .....


Porozumienie o współpracy z firmą AMP Logistyka Sp. z o.o.

W dniu 24 maja 2019r. w Ciechanowie zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, a firmą AMP Logistyka Sp. z o.o..

Szkołę reprezentowała dyrektor Marzanna Szacherska, firmę partnerską - prezes zarządu pan Krzysztof Kuciński. Porozumienie zostało zawarte w obecności przedstawiciela Powiatu Płońskiego, naczelnika Wydziału Oświaty – pana Pawła Dychto.

Celem zawartego porozumienia jest potrzeba wspólnego działania (szkoła, powiat, zakład pracy) w kierunku kształcenia zawodowego młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zakres współpracy obejmuje w szczególności: działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych stosowanych w logistyce, prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących aktywności szkoły i pracodawcy,  związanych z kształceniem zawodowym młodzieży.

Organizatorem konferencji, podczas której zawarto umowę, było Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Podczas spotkania omawiano rolę pracodawców w kształceniu zawodowym. Zaprezentowano również szkoły kształcące zawodowo w Ciechanowie, Żurominie czy Pułtusku.

To ważne wydarzenie  doskonale wpisuje się w ogół inicjatyw szkoły podnoszących prestiż kształcenia zawodowego. Kierunek technik logistyk otwarty został w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku w ubiegłym roku szkolnym, w bieżącym roku jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej (obok klas mundurowych) wybieranym w tej szkole.


Obóz wojskowy w 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie

W dniach od 20 do 24 maja br. uczniowie klas mundurowych, łącznie 53 osoby z klasy pierwszej i drugiej, pod opieką wychowawców, wzięli udział w obozie taktyczno-wojskowym zorganizowanym w 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie.

Celem szkolenia było: wspieranie rozwoju zainteresowań wojskowych uczniów poprzez dostęp do sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz wzmocnienie odporności psychofizycznej uczestników. Kierownikiem obozu, odpowiadającym za współpracę
z jednostką wojskową, był p. Piotr Żochowski. Opiekę nad młodzieżą pełnili: p. J. Awdejuk, p. A. Dobrowolska oraz p. A Gizińska.

Program obozu obejmował teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu obronności i taktyki wojskowej. Uczestnicy zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem prowizorycznych środków. Pracowali na radiostacjach przenośnych, strzelali z karabinka z użyciem UST, a także poznali budowę i zasady działania miny przeciwpancernej. Poza tym składali i rozkładali broń na czas, rzucali granatem z pozycji stojącej. Obozowicze wykorzystywali teren i obiekty terenowe do maskowania oraz maszerowali na azymut.  Uczniowie musieli wykazać się terenoznawstwem, budowali dla siebie schronienie, rozpalali ogniska, przygotowując posiłek na obcym terenie.

zobacz więcej ....

zobacz zdjęcia ...

Wygenerowano w sekund: 0.03
5,561,896 unikalne wizyty