Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Witaj na stronie Zespołu Szkół nr w Płońsku

Facebook POWER


Dzisiaj jest czwartek 15 Kwietnia 2021.
Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc

Oferta edukacyjna 2021/2022

Artykuły: Bieżące wydarzenia

Rekrutacja 2021

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku oferuje w roku szkolnym 2021/2022 
naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach

 

Czytaj więcej


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Sienkiewicza 8 09-100 Płońsk

Numer identyfikacyjny REGON

00019882900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

poczta@zs1plonsk.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

s.kucharzak@zs1plonsk.pl

Telefon kontaktowy

236622987

Data

2021-03-29

Miejscowość

Płońsk

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat płoński

Gmina

Płońsk (gmina miejska)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna...

 

czytaj całość:

Strona 1
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Sienkiewicza 8 09-100 Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON
00019882900000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
poczta@zs1plonsk.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
s.kucharzak@zs1plonsk.pl
Telefon kontaktowy
236622987
Data
2021-03-29
Miejscowość
Płońsk
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat
Powiat płoński
Gmina
Płońsk (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
2
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynki szkoły i internetu: -Wyznaczenie i przygotowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, kolorowe
oznaczenia poziome, -W wybranych pomieszczeniach na poziomie parter drzwi i przejścia będą pozbawione progów o
wysokości 2 cm, ze ściętym klinem i oznaczeniem kontrastowym, -Zamontować taśmy antypoślizgowe na klatkach schodowych
oraz dokonać kontrastowego i fakturowego oznakowania klatek schodowych, -Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi osób z
niepełno sprawnościami, -Modyfikacja procedur ewakuacyjnych pod kątem dostosowania do osób z potrzebami szczególnymi,
w tym osób z niepełno sprawnościami, -Wykonać plany budynku i pomieszczeń wypukłe kontrastowe, -Przystosować w ciągach
komunikacyjnych odpowiednie miejsca do wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url zs1plonsk.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-29
ID a11y-url https://zsnr1_plonsk.bip.gov.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
Strona 3
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-29
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, np. pliki zawierające treści aktów
prawnych, dokumentacje przeprowadzonych kontroli np. skany dokumentów, zmiana rozmiaru strony do 200% - ucinanie tekstu
- BIP . Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
Strona 4
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Konkurs zesPOLeni

Konkurs zesPOLeni z naszym udziałem

 

Uczennice klasy II LMp: Justyna Fągowska, Głuskowska Natalia, Kołodziejska Aleksandra, Sitkowska Justyna, Wiśniewska Małgorzata i Aleksandra Ziemkiewicz pod opieką nauczycielki języka angielskiego, Magdaleny Jeżak,  w lutym 2021r reprezentowały naszą szkołę w konkursie edukacyjnym ZesPOLeni...

 

Wszystkie konkursowe filmy są dostępne na kanale YouTube: www.youtube.com/channel/UCYqhjH7x6HYoGuLPCNT6fHA

 

czytaj całość:

 


Kryteria naboru do Policji

 

W dniu 23.03.2021 odbyło się spotkanie z przedstawicielem KPP ...

 

czytaj więcej


Polskie serce pękło. Katyń 1940

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Polskie serce pękło. Katyń 1940”.

 

19 marca br. minął termin składania prac literackich, tekstów piosenek lub dzieł plastycznych dotyczących tematyki Zbrodni Katyńskiej,...

 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=98AFB3A3A8914206C1258668002DEB10

 

czytaj całość:

zdjęcia

Wygenerowano w sekund: 0.07
9,883,581 unikalne wizyty