Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Witamy !


Dzisiaj jest wtorek 18 Czerwca 2019.
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Artykuły: Bieżące wydarzenia

Laureat i finalista XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych [NOWY]

Laureat i finalista XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W roku szkolnym 2018/2019 dwóch uczniów z klasy IV TR Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku: Marek Machciński i Mateusz Szymański, odnieśli sukces w XLIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Marek Machciński uzyskał tytuł laureata i uplasował się na siódmej pozycji w skali całego kraju. Mateusz Szymański zajął dwudzieste szóste miejsce w skali kraju, uzyskując w ten sposób tytuł finalisty.

Zmagania obu olimpijczyków na szczeblu ogólnopolskim poprzedził udział  w olimpiadzie na szczeblu szkolnym oraz okręgowym. Eliminacje okręgowe odbyły się w kwietniu na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mateusz Szymański i Marek Machciński zajęli wówczas I i II miejsce, w związku z czym, obaj zakwalifikowali się do etapu centralnego.

Ostatni – ogólnopolski etap olimpiady odbył się w dniach 7-8 czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Reprezentanci ZS nr 1 w Płońsku startowali z bloku – mechanizacja rolnictwa.

Lokaty przez nich osiągnięte dowodzą wysokiego poziomu nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku. Sukcesy uczniów stanowią również potwierdzenie profesjonalizmu nauczyciela prowadzącego – Zbigniewa Pawlaka,  który od wielu lat z powodzeniem rozbudza w młodzieży zainteresowania mechanizacją rolnictwa. Zaangażowanie pana Zbigniewa Pawlaka od lat owocuje sukcesami uczniów Zespołu Szkół  Nr 1 w Płońsku.

Komisja ds. promocji szkoły ZS nr 1 w Płońsku


Pani Anna Nowakowska profesjonalnym nauczycielem języka rosyjskiego jako obcego! [NOWY]

Pani Anna Nowakowska profesjonalnym nauczycielem języka rosyjskiego jako obcego!

 

Pani Anna Nowakowska – nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku zdała profesjonalny egzamin certyfikacyjny przed rosyjską państwową komisją egzaminacyjną Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.

 

Pilotażowy Program Certyfikacyjny – „Profesjonalny nauczyciel języka rosyjskiego jako obcego” przeprowadzany był w Polsce w tym roku po raz pierwszy i składał się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie rusycyści z całej Polski pisali pisemny test obejmujący wiedzę z zakresu leksyki, gramatyki, frazeologii języka rosyjskiego oraz metodyki i psychologii nauczania, a także wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.  Na drugim etapie nauczyciele przygotowywali scenariusz lekcji w języku rosyjskim, który oceniany był według ściśle przyjętych kryteriów. Oceniano między innymi innowacyjność, umiejętność organizacji czasem na lekcji, dobór metod i form pracy, wykorzystanie multimediów oraz zastosowanie niestandardowych rozwiązań.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu poniżej Pani profesor Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego wręcza certyfikat Pani mgr Annie Nowakowskiej


OGŁOSZENIE - rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne w ramach programu Erasmus + [NOWY]

Erasmus+

OGŁOSZENIE

do projektu pt. „Zagraniczne praktyki życiową szansą dla ucznia technikum” o numerze 1 2019-1-PL01- KA102-063391 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2019            W dniu 17 i 18 czerwca 2019 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne na zagraniczne praktyki zawodowe, które odbędą się w Grecji jesienią 2019 roku i wiosną 2020 roku.

 

Zespół Rekrutacyjny będzie pracował w dwóch grupach:

 

GRUPA I – sala nr 2 w internacie:


  • Poniedziałek 17/06/19 od godz. 8.00

            - Klasa IITŻ  

  • Wtorek 18/06/2019 od godz. 8.00

                 - Klasa IITG  

 

GRUPA II - sala nr 1 w internacie


  • Poniedziałek 17/06/2019 godz. 12.15

                   - Klasa IIITŻ 

                   - Klasa IIITG 

                   - Klasa IIITR 

  • Wtorek 18/06/2019 od godz. 8.00

                   - Klasa ITŻ 

                   - Klasa IITR 

 

Uczniowie wchodzą na przesłuchanie według listy w dzienniku elektronicznym. Niestawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje ucznia z możliwości wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe. W szczególnych przypadkach (choroba, egzaminy zawodowe z kwalifikacji) będzie ustalony dodatkowy termin. Takie sytuacje proszę zgłaszać do pani Agnieszki Urban koordynatora projektu.


UWAGA!!!

Na rozmowę kwalifikacyjną uczeń jest zobowiązany wziąć ze sobą CV – EUROPASS w języku angielskim oraz list motywacyjny również w języku angielskim.


Formularz kryteriów naboru jest dodtępny u koordynatora projektu pani Agnieszki Urban oraz wychowawców klas - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.


Wyniki rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe będą dostępne w sekretariacie szkoły po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie i facebooku szkoły.

 

Zespół Rekrutacyjny Erasmus +

 


Wycieczka - FABA 2019

FABA Baboszewo 2019

W dniu 5 czerwca 2019 roku uczniowie  klas: II TRM i IITM  pod opieką nauczycieli Tadeusza Więcława, Edwarda Prusaka oraz Andrzeja Kraszewskiego  uczestniczyli w  wyciecze zobacz więcej


Praktyki zagraniczne Erasmus+

Erasmus+

 

"WE ARE GOING TO GREECE SOON"

 

W przyszłym roku szkolnym 2019/20 uczniowie Technikum nr1 w Płońsku wyjadą na praktyki do Grecji w ramach programu ERASMUS+

 

Nasz wniosek Zespołu Szkół nr 1 im.Stanisława Staszica w Płońsku „Zagraniczne praktyki życiową szansą dla ucznia technikum” został pozytywnie zaopiniowanyprzez ekspertów Narodowej Agencji ERASMUS+ w ramach akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształceniai Szkolenia Zawodowego. 


To ogromne korzyści dla uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej, wyjadą do Grecji.  


Praktyki stażowe odbędą się w firmach, zakładach pracy, hotelach czy restauracjach. Młodzież dodatkowo realizować będzie program kulturowy umożliwiający im poznanie kraju, jego kultury, specyfiki i ciekawych miejsc turystycznych. Decyzję o przystąpieniu do programu mobilności ERASMUS+ podjęliśmy, ponieważ chcemy poszerzyć możliwości rozwoju nauczania zawodowego, rozwoju interpersonalnego uczniów i nauczycieli, podnosić ich kwalifikacje, a także poszerzać horyzonty oraz zmieniać oblicze nauczania zawodowego na terenie Powiatu Płońskiego.


Udział w projekcie mobilności jest szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, doskonalenie posiadanych umiejętności, ale też na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru. Jednym z głównych celów działalności naszej szkoły jest poszukiwanie nowoczesnych metod, narzędzi,technik, partnerów związanych z branżą zawodową, w celu wykorzystania ich podczas procesu kształcenia zawodowego. Pragniemy pokazać młodzieży jak działają struktury edukacyjne w innych krajach europejskich, tym bardziej, że polski system szkolnictwa zawodowego przechodzi gruntowne przemiany.

 

Po zakończeniu stażu i zaliczeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty ECVET i Europass Mobilność, które otworzą im również drogę zawodową na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Przed nami dużo pracy przygotowawczej, rekrutacja uczniów do projektu, realizacja programów zaplanowanych w projekcie.

 

Pierwsza grupa wyjedzie do Grecji na jesieni, kolejna wiosną. Koszt dofinansowaniaze środków unijnych wynosi 116,202 tysięcy Euro.

Wygenerowano w sekund: 0.05
5,186,891 unikalne wizyty