Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacje:

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika logistyka po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Kształcąc się w zawodzie technik logistyk:

 • nauczysz się jak dostarczać towar, odpowiedniemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, no i oczywiście przy jak najmniejszym koszcie,
 • poznasz zasady zarządzania zapasami,
 • zorganizujesz prace związane z gospodarką magazynową,
 • zorganizujesz proces transportowy dobierając na przykład właściwy środek transportu, ustalając cenę usługi transportowej czy też wypełniając właściwą dokumentację transportową.

Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to język angielski, geografia lub informatyka.

Przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje społeczne
 • działalność gospodarcza
 • gospodarka magazynowa
 • magazyny przyprodukcyjne
 • magazyny dystrybucyjne
 • logistyka transportu
 • usługi logistyczno-transportowe
 • procesy magazynowe
 • organizacja prac magazynowych
 • procesy transportowe
 • procesy magazynowo-spedycyjne

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

 

 

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów m. in.

 • logistyka;
 • transport;
 • logistyka międzynarodowa;
 • zarządzanie
 • logistyka mediów;
 • lotnictwo;
 • nawigacja;
 • jachting

To tylko kilka wybranych kierunków.

Wygenerowano w sekund: 0.03
4,815,776 unikalne wizyty