Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przedsięwzięcia zrealizowane w nowym roku szkolnym 2017/2018 w ZS nr 1 w Płońsku przy współpracy Hufca Pracy 7-35 w Płońsku.

Przedsięwzięcia zrealizowane w nowym roku szkolnym 2017/2018 w ZS nr 1 w Płońsku przy współpracy Hufca Pracy 7-35 w Płońsku.

 „ADAPTACJA I INTEGRACJA”

25 września, w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbyły się zajęcia sportowo -  integracyjne, dzięki którym nowo przyjęta młodzież mogła poznać środowisko oraz nawiązać kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną.
Program adaptacyjny jest bardzo istotnym elementem w pracy wychowawczej hufca. Ułatwia młodemu człowiekowi odnalezienie swego miejsca w odmiennych realiach edukacyjnych oraz świadome włączenie się w życie społeczne jednostki.
Spotkanie „przy tenisowym stole” miało na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności psychoemocjonalne nie tylko usprawniające funkcjonowanie w hufcu, ale także pomagające w szybkiej i bezkonfliktowej adaptacji w grupie rówieśniczej oraz w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. Pozwoliło na nawiązanie właściwych relacji uczestnik – wychowawca,  budowanie wzajemnego zaufania w procesie współdziałania w grupie, uświadomienie sobie przez młodzież swoich potrzeb i aspiracji...

 „V WOJEWÓDZKI TURNIEJ STRZELECTWA SPORTOWEGO”

13 października na terenie Klubu Strzeleckiego przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie odbył się V Wojewódzki Turniej Strzelectwa Sportowego o Puchar Komendanta Mazowieckiej WK OHP.
Strzeleckie zmagania otworzyła Katarzyna Stygienko - Lissowska – komendant hufca 7-9,  organizującego imprezę, życząc wszystkim celnych trafień oraz dobrej zabawy.
Do Warszawy przyjechała młodzież z 13 jednostek województwa mazowieckiego, która przystąpiła do rywalizacji pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ZKS. Udzielili oni uczestnikom szczegółowego instruktażu na temat obsługi broni palnej oraz zasad bezpiecznego zachowania na strzelnicy. Zgodnie z regulaminem zawodnicy mieli do dyspozycji pistolet typu „Glock”, z którego należało trafić do tarczy 20/50, zgodnie z przepisami ISSF, z odległości 12,5 m. Wszyscy uczestnicy otrzymali słuchawki, okulary ochronne oraz tarcze, i tak wyposażeni przystąpili do zaciętej rywalizacji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego.

Rywalizacja odbywała się w dwóch konkurencjach: zespołowej i indywidualnej. Ponieważ turniej cieszy się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży, zawodnicy z roku na rok są coraz lepiej przygotowani. Również w tym roku wyniki są lepsze, niż w poprzednim, i tak najwięcej bo 182 pkt. zdobył zespół 7-11 HP, za nim z pulą 180 pkt. uplasowała się drużyna 7-36 HP, zaś trzecie miejsce – 177 pkt. zdobył 7-9 HP.
W konkurencji indywidualnej I miejsce zajął Kacper Wasilewski z 7-35 HP /92 pkt./, II miejsce Bartosz Baranowski z 7-11 HP /91 pkt./, III miejsce wywalczył Krystian Cieślak z 7-11 HP /91 pkt./.
Tak wspaniałe wyniki są efektem żmudnych treningów i dużego samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu, jednak nie byłoby ich bez wsparcia i motywowania uczestników do realizacji swoich marzeń przez wychowawców, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi wzięli udział w odrębnej konkurencji i powalczyli o laury.  

 

 „POZNAWALI SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI”

W Zespole  Szkół nr 1 w Płońsku, z inicjatywy kadry wychowawczej 7 – 35 HP, odbyło się spotkanie młodzieży klasy pierwszej wielozawodowej z Martą Małecką – pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy z Ciechanowa.
Adresatami szkolenia byli młodzi ludzie podejmujący swą pierwszą pracę zawodową. Uczestnicy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami bhp,  kartą ryzyka zawodowego, obowiązkami i uprawnieniami pracodawców oraz uświadomieni w kwestii odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa. Zaznajomili się także z dokumentami związanymi ze stosunkiem pracy  oraz zagadnieniami dotyczącymi  uprawnień i obowiązków pracownika młodocianego.
- Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 roku życia nie może przekraczać 6 godzin. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Uprawnienia urlopowe młodocianych zostały ukształtowane korzystniej niż pozostałych pracowników.  Jest to wynikiem konieczności zapewnienia ochrony zdrowia  młodocianych, a także umożliwienia stopniowego przystosowania się do obowiązków związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. Uczniowie dowiedzieli się, że pierwszy urlop przysługuje młodocianemu po przepracowaniu  6 miesięcy. Jego wymiar wynosi 12 dni roboczych, natomiast prawo do kolejnego urlopu  młodociany nabywa po upływie roku pracy. Wymiar tego urlopu wynosi 26 dni roboczych. W roku, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu urlop  w wymiarze 18-20 dni roboczych - – tłumaczyła prowadząca spotkanie.
Kolejnym punktem, było wyjaśnienie kwestii wynagrodzenia, jakie przysługuje każdego roku szkolnego, jak również  okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
W drugiej części spotkania pracownik  przedstawił młodzieży ich obowiązki w zakładach pracy. Młodzież usłyszała iż  młodociani pracownicy powinni dążyć do jak najlepszych wyników w pracy i nauce, przestrzegać czasu i porządku w miejscu pracy, przestrzegać przepisów BHP, odnosić się do przełożonego z szacunkiem i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy oraz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zakończeniu nauki.
Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja. Młodzież wyrażała swoje opinie i wątpliwości, zadawała także szereg istotnych pytań.

zobacz zdjęcia...

Wygenerowano w sekund: 0.03
5,186,475 unikalne wizyty