Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dzień Patrona w Zespole Szkół nr 1

6 października 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku odbyła się uroczystość wręczenia uczniom klas trzecich mundurowych certyfikatów ukończenia szkolenia wojskowego i policyjnego. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Powiatu Płońskiego.

 

Wydarzenie to - zgodnie z tradycją szkoły - organizowane jest w Dniu Patrona- Stanisława Staszica, którego 262. rocznicę urodzin świętujemy w tym roku. Towarzyszy mu ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych- uroczyście i oficjalnie przyjętych w poczet uczniów.

 

Zespół Szkół nr 1 to szkoła z ponad 70- letnią tradycją. Kształceniem młodzieży klas mundurowych zajmuje się od 1999 roku. Zadanie to realizowane jest dzięki współpracy Szkoły z partnerami strategicznymi: z 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu oraz Komendą Powiatową Policji w Płońsku, a także z Komendą Główną Policji w Warszawie, Biurem Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie, z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.


Część oficjalna rozpoczęła się złożeniem meldunku przez por. Marcina Stysia - ppłk. Sylwestrowi Drozd, który żołnierskim okrzykiem powitał Kompanię Honorową oraz licealistów klas mundurowych. Po złożeniu meldunku i odśpiewaniu hymnu, Pani Marzanna Szacherska - Dyrektor ZS nr 1, powitała licznie zgromadzonych gości, m.in. Pana Andrzeja Stolpę – starostę Powiatu Płońskiego, Panią Annę Dumińską – Kierską – wicestarostę Powiatu Płońskiego, Pana Pawła Dychto- Naczelnika Wydz. Oświaty, ppłk. Sylwestra Drozda i mjr. Piotra Dudę - reprezentujących 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu, mł. insp. Jarosława Brzozowskiego - komendanta Komendy Powiatowej Policji, st. bryg. Pawła Jakubowskiego, Pana Andrzeja Pietrasika – burmistrza Miasta Płońska,  mjr. Roberta Tomczyka - przedstawiciela 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, insp. Dariusza Sady, ks. kan. Zbigniewa Sajewskiego – proboszcza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku, Pana Stanisława Świerczewskiego - poprzedniego dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, przedstawicieli Biura i Tradycji KGP w Warszawie, Panią Renatę Kozakiewicz - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Czerwińsku, Panią Bożenę Kaliściak- dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku, Pana Włodzimierza Pająka - dyrektora CKP w Płońsku, Pana Dariusza Rogowskiego - właściciela firmy Roland, a jednocześnie sponsora pocztu rekonstrukcyjnego z czasów II Rzeczpospolitej. Pani Dyrektor powitała także zaprzyjaźnionych z naszą szkołą przedstawicieli Samorządów Powiatu Płońskiego, rodziców obecnych na uroczystości, delegacje uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, dzieci z Przedszkola nr 2 wraz z opiekunami oraz nauczycieli, pracowników szkoły i młodzież ZS nr 1 w Płońsku.

 

Konferansjerzy: Przemysław Białoskórski i Marta Żółtowska, podkreślili rangę wydarzenia i przybliżyli postać Patrona Szkoły - Stanisława Staszica, natomiast uczniowie klasy II LP i II LW, pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego - p. A. Dobrowolskiej i p. D. Gut, przygotowali krótką miniaturę artystyczną, w której wykorzystano fragment dzieła: ,,Przestrogi dla Polski”. W atmosferę wieku osiemnastego wprowadziły widzów uczennice klas pierwszych mundurowych, które pod opieką p. Honoraty Baniak przygotowały klasyczny taniec z epoki oświecenia.

 

Dzień Patrona był połączony z wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia wojskowego i policyjnego uczniom klas trzecich klas mundurowych. W bieżącym roku szkolnym zaświadczenia odebrało: 27 uczniów z klasy wojskowej i 26 z klasy policyjnej. Gratulujemy!


W szczególny sposób wyróżniono patriotyczną postawę tych uczniów, którzy pełnili zaszczytną służbę w poczcie sztandarowym Szkoły i Kombatantów. Otrzymali oni, z rąk Pana Starosty i Pani Dyrektor - podziękowania i dyplomy. Wyróżnieni uczniowie to: Aleksandra Trzetrzewska, Karolina Kłosiewicz i Rafał Brzeziński z klasy III LW oraz Patrycja Żebrowska, Klaudia Kaniewska i Piotr Nowakowski z klasy III LP.


Dzisiejszy dzień był również okazją, by podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego funkcjonowania klas mundurowych lub tym, którzy w różny sposób wspierali ZS nr 1 im. S. Staszica. Pani Dyrektor przekazała wyrazy wdzięczności współpracującym ze Szkołą - jednostkom i instytucjom, cytując słowa Barbary Bush: „Każdy ma coś, co może dać innym”. Do podziękowań dołączyli się przedstawiciele klas trzecich mundurowych, którzy wspólnie z panią dyrektor i wychowawcami uroczyście wręczyli pamiątkowe statuetki, dyplomy i czerwono-białe róże.

 

Co roku uroczystości wręczenia certyfikatów szkolenia wojskowego i policyjnego towarzyszy defilada, pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych, tresura psów. Dzisiejszy program został wzbogacony o pokaz klasy policyjnej nadzorowany przez st. asp. Piotra Jaszczura. Uczniowie II LP zaprezentowali techniki walki wręcz, która jest blokiem tematycznym przedmiotu służba policyjna.

 

Prowadzący uroczystość: Przemysław Białoskórski i Marta Żółtowska, zaprosili wszystkich na dalszą część atrakcji związanych ze Świętem Szkoły. Na terenie Zespołu, przy namiocie z grochówką wojskową, czekały kolejne ciekawostki. 2. Pułk Saperów z Kazunia oraz Komenda Powiatowej Policji w Płońsku zaprezentowała uczniom i zaproszonej młodzieży pokaz sprzętu wyposażenia policyjnego oraz sprzętu do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa.

 

W kształceniu młodzieży klas mundurowych nacisk kładziony jest nie tylko na jej rozwój intelektualny, sprawność fizyczną, wdrażanie dyscypliny, ale przede wszystkim na rozbudzanie patriotyzmu i odpowiedzialności obywatelskiej. Dzień Patrona w ZS nr 1 w Płońsku był okazją do zaprezentowania skuteczności podejmowanych działań.

 

zobacz zdjęcia...


zobacz zdjęcia na facebooku...

 

Przygotowały: Anna Dobrowolska i Małgorzata Lelińska-Tobolska


Zdjęcia: B. Śmigrodzki, A. Skibiński


Film: M. Szadkowski

Wygenerowano w sekund: 0.03
4,379,276 unikalne wizyty