Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie:  

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6 i 8,

posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wniosek można pobrać od pedagoga/psychologa od dnia 2 września.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga/psychologa do dnia 8 września 2021r.(środa)

DOFINANSOWANIE OBEJMUJE WYŁĄCZNIE PODRĘCZNIKI SZKOLNE Z NUMEREM DOPUSZCZENIA MEN        

Faktury za podręczniki, ćwiczenia – powinny być wystawione na osobę składającą wniosek. Proszę o dostarczanie ich wyłącznie do pokoju pedagoga.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Wygenerowano w sekund: 0.06
11,203,733 unikalne wizyty