Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW i materiałów edukacyjnych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie: 

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6 i 8,

posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wypełniony wniosek (pobrany od pedagoga lub ze strony internetowej szkoły) należy dostarczyć wraz z kopią orzeczenia do pedagoga szkolnego do dnia 11 września (piątek) 2020r. pobierz wniosek

DOFINANSOWANIE OBEJMUJE WYŁĄCZNIE PODRĘCZNIKI SZKOLNE Z NUMEREM DOPUSZCZENIA MEN        

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Wygenerowano w sekund: 0.04
8,937,715 unikalne wizyty