Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dla uczniów GIMNAZJUM

 

               REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku oferuje w roku szkolnym 2017/2018 
naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach:

 

OBEJRZYJ FILM

 

II Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa wojskowa
 • klasa policyjna

Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 2 lata. Szkoła utworzy 2 oddziały z jednym kierunkiem kształcenia. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów.

 
Technikum Nr 1:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki– 3 kwalifikacje,
 • technik mechanik – 2 kwalifikacje,
 • technik mechatronik – 3 kwalifikacje,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 kwalifikacje,
 • technik usług fryzjerskich – 2 kwalifikacje,
 • technik  grafiki i poligrafii cyfrowej (NOWY!) – 3 kwalifikacje. KLIKNIJ TUTAJ BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O TYM KIERUNKU KSZTAŁCENIA

 

 Szkoła utworzy 4 oddziały z jednym kierunkiem kształcenia. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów

 

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji  sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
 • kucharz 
 • elektryk
 • wielozawodowa: podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą (rzemieślnikiem), a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Uczeń uczy się zawodu w zakładzie pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Naukę można pobierać w 76 zawodach podanych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

Szkoła utworzy 4 oddziały z jednym kierunkiem kształcenia. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów.

 

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 

 

https://nabor.progman.pl/plonsk

 

od 8 maja 2017 roku odgodz. 10.00 do 19 maja 2017 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - to formalne potwierdzenie Twojego wyboru. (ww. dokumenty przynosisz do szkoły pierwszego  wyboru – szkoły z pierwszego miejsca na liście preferencji).

 

od 16czerwca 2017 roku od godz. 10.00 do 19 czerwca 2017 roku do godz. 16.00.–możesz dokonać zmiany listy preferencji: jeżeli zdecydowałeś się na zmiany na liście preferencji, musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i odebrać dokumenty, które tam złożyłeś (potwierdzasz odbiór dokumentów na podaniu i pozostawiasz je w szkole), następnie wypełniasz podanie ponownie, podając nową listę preferencji i dostarczasz wraz z kompletem pozostałych dokumentów do nowej szkoły pierwszego wyboru;w tychdniach możesz również złożyć podanie do szkoły, jeśli w pierwszym terminie z uzasadnionych powodów losowych tego nie uczyniłeś.

 

od 23 czerwca 2017 roku od godz. 12.00 do28 czerwca 2017 roku do godz. 16.00. - dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru – wraz ze świadectwem otrzymasz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu; do szkoły pierwszego wyboru zanieś tylko jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

Jeżeli na świadectwie ukończenia gimnazjum masz wpisane dodatkowe osiągnięcia, które mają wpływ na wynik rekrutacji przynieś po jednej kopii zaświadczeń i dyplomów konkursów.

 

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do szkoły, koniecznie przynieś odpowiednie zaświadczenie.

 

5 lipca 2017 roku do godz. 16.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru.

 

Gdy dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, koniecznie jak najszybciej zanieś właśnie do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu. W ten sposób potwierdzisz swoją wolę podjęcia nauki w tej szkole.

 

od 6 lipca 2017 roku od godz. 10.00 do7 lipca 2017 roku do godz. 16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;


od 6 lipca 2017 roku od godz. 10.00 do14 lipca 2017 roku do godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 

 

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły – 14 lipca 2017 roku do godz. 16.00.

 

Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec Twojej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Nabór uzupełniający

 

Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i 14 lipca 2017 roku nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Zanieś podanie o przyjęcie (w wersji papierowej, wypełnione tradycyjnie) wraz z kompletem oryginalnych dokumentów w terminie od 10 sierpnia 2017 roku od godz. 10.00 do 27 sierpnia2017 roku do godz. 16.00.

 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej –do 31 sierpnia 2017 roku dogodz.16.00.

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat specyfiki poszczególnych kierunków możesz obejrzeć filmy:


branża fryzjersko-kosmetyczna - zobacz film

branża elektryczno-elektroniczna i teleinformatyczna - zobacz film

branża mechaniczna - zobacz film

gastronomia i produkcja spożywcza - zobacz filmWygenerowano w sekund: 0.03
2,980,006 unikalne wizyty