Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dla uczniów GIMNAZJUM i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

               REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


https://nabor.pcss.pl/plonsk

 

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum - pobierz

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej - pobierz 

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku oferuje w roku szkolnym 2019/2020
naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach:


OBEJRZYJ FILM


II Liceum Ogólnokształcące

Absolwenci gimnazjum

Absolwenci szkół podstawowych

1 klasa mundurowa (policyjno-wojskowa) - zobacz informacje o kl. policyjnej

zobacz informacje o kl. wojskowej


1 klasa mundurowa (policyjno-wojskowa)-zobacz informacje o kl. policyjnej

zobacz informacje o kl. wojskowej

1 klasa liceum o kierunku europejsko-lingwistycznym -NOWOŚĆ- zobacz informacje

Razem LO: 2 klasy

Razem LO: 1 klasa

Technikum nr 1

Absolwenci gimnazjum –

3 klasy spośród zawodów:

Absolwenci szkół podstawowych –

3 klasy spośród zawodów:

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - zobacz informacje

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - zobacz informacje

technik żywienia i usług gastronomicznych - zobacz informacje

technik żywienia i usług gastronomicznych - zobacz informacje

technik mechatronik - zobacz informacje

technik mechanik - zobacz informacje

technik logistyk - zobacz informacje

technik logistyk - zobacz informacje

technik grafiki i poligrafii cyfrowej - zobacz informacje

technik usług fryzjerskich - zobacz informacje

technik informatyk - zobacz informacje

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Absolwenci gimnazjum –

4 klasy spośród zawodów:

Absolwenci szkół podstawowych –

3 klasy spośród zawodów:

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - zobacz informacje

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - zobacz informacje

wielozawodowa

wielozawodowa

kucharz - zobacz informacje

kucharz - zobacz informacje

mechanik – monter maszyn i urządzeń - zobacz informacje

mechanik pojazdów samochodowych - zobacz informacje

mechanik pojazdów samochodowych - zobacz informacje

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - zobacz informacje

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020


od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja 2019 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

od 19 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (uczniowie składają kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

 

do 15 lipca 2019 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

 

16 lipca 2019 r. godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca 2019 r. do godz. 16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

 

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r. do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

 

25 lipca  2019 r. godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

od 26 lipca od godz. 8.00 do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00 - rekrutacja uzupełniająca

 

28 sierpnia  2019 r. godz. 10.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Test predyspozycji zawodowych, może pomóc Ci odnaleźć właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego!

Dla każdego ważne jest, aby lubił wykonywaną pracę. Fakt ten zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Zapraszamy do wypełnienia testu!

 

TEST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


 


Wygenerowano w sekund: 0.04
6,645,374 unikalne wizyty