Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Spotkanie z mł. insp. Robertem Osmańskim - omówienie procedur na wypadek zagrożenia/wtargnięcia osoby z zewnątrz

W dniu 3 czerwca 2019r. zorganizowano dla młodzieży ZS nr 1 apele porządkowe poświęcone zapoznaniu obecnych z procedurami na wypadek zagrożenia/wtargnięcia osoby z zewnątrz. Spotkania były prowadzone przez  młodszego inspektora w stanie spoczynku- Pana Roberta Osmańskiego, który wcześniej pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu, a następnie był zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.  

Pan Robert Osmański w latach 2010/2011ukończył studia podyplomowe na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego o specjalności zagrożenia pozamilitarne. Obecnie jest nauczycielem-wykładowcą w liceum o profilu policyjnym.

Tematem spotkania z uczniami były procedury związane z wtargnięciem na teren szkoły uzbrojonego napastnika oraz algorytmy działań na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego. Prelegent odniósł się do doświadczeń amerykańskich oraz niedawnych wydarzeń w szkole w Brześciu Kujawskim. Przedstawił charakterystykę aktywnego strzelca/aktywnego zabójcy (active shooter/ active killer) i omówił sposoby alarmowania uczniów i pracowników szkoły na wypadek wystąpienia tego typu zagrożenia. W przystępny sposób zaprezentował sposoby wykorzystania pomieszczeń szkoły (klas, pomieszczeń biurowych) jako miejsc mogących zapewnić bezpieczeństwo osobom nie mogącym ewakuować się ze strefy zagrożenia, a także zaprezentował uczniom sposoby postępowania na wypadek ukrycia się przed napastnikiem w klasie.

W ostatniej części spotkania p. R. Osmański poruszył tematykę sposobów reagowania na wypadek sytuacji ostatecznej, tj. konieczności konfrontacji z uzbrojonym napastnikiem oraz przybliżył sposoby zminimalizowania niebezpieczeństwa otrzymania urazów, np. wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do konfrontacji bezpośredniej w celu obrony życia i zdrowia. Odniósł się również do aspektów prawnych art 25 kk - kontratyp obrony koniecznej i odpowiedzialności karnej za tzw. "fałszywy alarm" bombowy.

Cieszymy się, że tacy specjaliści pracują na terenie naszej placówki. Profesjonalizm i wiedza Pana Roberta Osmańskiego w edukacji klas policyjnych są wręcz nieocenione.

 

Komisja ds. promocji

w ZS nr 1 w Płońsku

Wygenerowano w sekund: 0.03
8,029,358 unikalne wizyty