Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia wojskowego i policyjnego

W dniu 28 września 2018r. uczniowie klas trzecich mundurowych po raz kolejny odebrali certyfikaty ukończenia szkolenia policyjnego i wojskowego. Była to niezwykle uroczysta chwila. Prowadzenie, według ceremoniału wojskowego, objął 2.Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu. Patronat honorowy nad uroczystością objął Starosta Powiatu PłońskiegoAndrzej Stolpa. Certyfikaty wręczali: p. Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego, p. Anna Dumińska-Kierska - wicestarosta Powiatu Płońskiego oraz insp. Jarosław Brzozowski – Komendant Powiatowy Policji w Płońsku, ppłk Sylwester Drozd repezentujący płk-a Roberta Kamińskiego Dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu i p. Marzanna Szacherska- dyrektor ZS nr im. Stanisława Staszica 

w Płońsku.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  podins. Lesław Sztangred –repezentujący nadkom. Krzysztofa Musielaka – Dyrektora Biura Tradycji i Historii Policji Komendy głównej Policji, Waldemar Zubek, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych, płk Mariusz Rutkowski przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych, , mjr Marcin Dominiak reprezentujący ppłk-a mgr inż. Krzysztofa Futymę – Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Ciechanowa, płk Dariusz Rewak reprezentujący ppłk-a Andrzeja Wasilewskiego – dowódcę 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, p. Stanisław Świerczewski reprezentujący dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, ks.  Zbigniew Sajewski  - proboszcz parafii św. M. M. Kolbe w Płońsku, p. Renata Kozakiewicz – dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, p. Jacek Kostrzewa – dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, p. Jarosław Chyliński – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku, p. Włodzimierz Pająk – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, p. Bożena Kaliściak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektorzy płońskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, delegacje klas kończących szkołę podstawową wraz z opiekunami, p. Agata Żulewska – przewodnicząca Rady Rodziców reprezentująca rodziców uczniów ZS nr 1 w Płońsku oraz p. Dariusz Szydłowski i p. Marek Szydłowski- wspierający klasy policyjne.

 

Tego dnia pierwszoklasiści dołączyli do grona uczniów Staszica. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Przedstawiciel społeczności uczniowskiej odczytał rotę przysięgi, która została napisana w roku 2002 i na stałe weszła do ceremoniału szkolnego.

 

Po zakończonym ślubowaniu nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klasy III LW uczniom klasy II, którzy przez najbliższy rok będą pełnić zaszczytną służbę w poczcie sztandarowym. Pani Dyrektor podziękowała uczniom klas trzecich za opiekę nad sztandarami: Szkoły i Kombatantów. Uczniowie klasy III LW i III LP w latach 2017-2018r. reprezentowali Zespół Szkół Nr 1 w czasie uroczystości szkolnych, państwowych i religijnych.

 

Wręczenie certyfikatów było właściwą okazją do tego, aby podziękować organowi prowadzącemu oraz jednostkom współpracującym ze szkołą za wspieranie naszych inicjatyw i propagowanie ducha nauki. Pani Dyrektor wręczyła statuetki i dyplomy, dziękując
za wieloletnią rzetelną współpracę, aktywne wspieranie naszych szkolnych inicjatyw oraz sposobność zdobywania wiedzy. Podziękowała za zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej działalności szkoleniowej i wychowawczej.

 

W gronie wyróżnionych znaleźli się: pan Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego, pani Anna Dumińska-Kierska – wicestarosta Powiatu Płońskiego, insp. Jarosław Brzozowski - Komendant Powiatowej Policji w Płońsku,  płk Robert Kamiński – dowódca 2.Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, pan Jacek Zawiśliński – dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ciechanowie. Ponadto podziękowania otrzymali także: ppłk Sylwester Drozd – z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, pan Andrzej Pietrasik  - Burmistrz Miasta Płońsk, ppłk Krzysztof Mikrut- Dowódca 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego 

w Chełmnie, ks. Kanonik Zbigniew Sajewski – proboszcz parafii Św. M. M. Kolbe w Płońsku, pan Aleksander Jarosławski  - wójt gminy Płońsk, pan Paweł Dychto  - naczelnik Wydziału Oświaty. Uczniowie kas mundurowych: Marta Żółtowska,  Hubert Bihuniak, Natalia Jaszczur i Bartłomiej Prusik wręczyli biało- czerwone róże, dołączając się do podziękowań dyrekcji.

 

Na zakończenie oficjalnych uroczystości podpor. Damian Zań poprowadził defiladę z udziałem Kompanii Honorowej 2. Pułku Saperów w Kazuniu oraz Komendy Powiatowej Policji i młodzieży z klas mundurowych.

 

Część nieoficjalną stanowiły występy uczniów klas II i III LW i LP. Wszyscy zgromadzeni posłuchali wiersza ,,Miejcie nadzieję" Adama Asnyka do muzyki Zbigniewa Preisnera w interpretacji Adeli Malon z klasy II LW. Odezwa zakończona została słowami: ,,MIEJCIE NADZIEJĘ” - to rozkaz dla Was! Miniaturę artystyczną przygotowała wychowawczyni klasy III LP - pani Małgorzata Mucha we współpracy z panią Lucyną Parecką -Łaszczyk. Następnie wszyscy obejrzeli pokaz sztuk walki z udziałem uczniów z Liceum Policyjnego, przygotowany przez aspiranta Piotra Jaszczura oraz musztrę paradną, którą uczniowie prezentowali w Warszawie podczas Mazowieckiego Pokazu Musztry Paradnej- w kwietniu 2018r.

 

Układ został przygotowany przez p. Piotra Żochowskiego- wychowawcę klasy III LW. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor zaprosiła młodzież i gości do wspólnego zdjęcia oraz do skosztowania tradycyjnej wojskowej grochówki. Poza tym przy namiocie z grochówką żołnierze i przedstawiciele płońskiej policji przygotowali atrakcje dla młodzieży. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawy, broń specjalistyczną oraz mogli uzyskać informacje o wojskowych uczelniach na terenie Polski.

 

O naszej uroczystości można przeczytać w płońskich mediach. Nie bez powodu często podkreślamy, że Zespół Szkół nr 1 w Płońsku to placówka z tradycjami, która szczególny nacisk kładzie na wychowanie patriotyczne młodzieży. Świadczą o tym między innymi uroczystości takie jak: wręczenie certyfikatów uczniom klas trzecich mundurowych czy ślubowanie klas pierwszych.

 

Przygotowała: A. Dobrowolska


Warto zobaczyć:


http://www.extra-plonsk.pl/wiadomosci/972,certyfikaty-na-staszica-juz-rozdane

 https://plonszczak.pl/artykul/mundurowa-uroczystosc/517066

https://wkuciechanow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2018-10-01k-wreczenie-certyfikatow-w-zs-nr-1-w-ponsku/

Wygenerowano w sekund: 0.03
5,048,927 unikalne wizyty